I overgangen til nytt fylke og endringer av systemer så vil det dessverre ta ekstra tid før vi får svart deg på skriftlige henvendelser via epost og kontaktskjema. Dette gjelder i perioden 28. desember - 3. januar.

Vi beklager ulempene.

Seksjonen formobilitet i Vestfold fylkeskommunen har en offensiv rolle i utviklingen av grønn mobilitet når det gjelder tilbud til innbyggerne, utvikling av materiell, smarte ITS-systemer og innovative kontraktsformer. Seksjonen følger opp de politiske ambisjonene om å dreie mobilitet i en smartere og mer bærekraftig retning. Seksjonen er også en profesjonell kontraktspart overfor de selskapene som blir kontrahert, eller de selskapene som fylkeskommunen inngår kontrakt med.