Trafikkinformasjon og endringer

Informasjon om endringer legges også ut på aktuell linje i vår reiseplanlegger. 

Våre rutetabeller finner du her

Pågående veiarbeid, midlertidige traseendringer og forsinkelser
18.09.-22.09: Fare for forsinkelser i Tønsberg pga. Nedre Langgate stenges for gjennomkjøring 18.09.2019 04.00 - 22.09.2019 23.55 Berørte linjer: Alle i Tønsberg sentrum Linje 01 og 206: Holdeplass Stavern flyttes midlertidig f.o.m 16.09.2019 ca. 150m nordover opp i Kongensgate. Beklager ulempene dette medfører. 16.09.2019 08.24 - 23.09.2019 08.25 Berørte linjer og holdeplasser: 01 206 Stavern Mulige forsinkelser i Larvik sentrum 16.9. - 21.10. 16.09.2019 04.00 - 21.10.2019 23.55 Berørte linjer: 01 03 208 210 214 Linje 208 : Holdeplass Helgeroa bedehus retning mot Larvik blir ikke betjent f.o.m 16.09.2019 - 30.09.2019. 16.09.2019 00.00 - 30.09.2019 23.36 Berørte linjer og holdeplasser: 208 Helgeroa Bedehus Linje 96: kjører ordinært fra og med lørdag 7. september 06.09.2019 13.00 Berørte linjer: 96 Linje 03: Omkjøring Krokemoveien 02.09.2019 05.00 - 31.12.2019 00.00 Berørte linjer og holdeplasser: 03 Skolmerød-Krokemoveien, Kornveien. Linje 01 og 150: Meieriet vil ikke bli betjent grunnet veiarbeid. Nærmeste holdeplass vil bli Moveien. 05.08.2019 04.00 - 31.12.2019 15.57 Berørte holdeplasser: Meieriet Holdeplass Åsgården Øvre blir stengt fra 02.08.2019 p.g.a. utbedring. 02.08.2019 00.36 Berørte holdeplasser: Åsgården Øvre Stengt for gjennomkjøring Gauterødveien i perioden 30.07.2019 - 15.10.2019 p.g.a veiarbeide. 30.07.2019 11.41 - 15.10.2019 23.59 Berørte holdeplasser: Vinkelveien - Gauterød - Linnom blir ikke betjent i perioden Grunnet veiarbeid vil rute 118 ikke betjene Presterødåsen inntil videre. Vi beklager ulempene dette medfører. 29.07.2019 08.14 Berørte linjer og holdeplasser: 118 Åsenveien Barlindveien Bokeveien Almeveien Presterødåsen Øvre Holdeplassen Tunet betjenes ikke 20.06.2019 05.00 Berørte linjer og holdeplasser: 70 021 Tunet Svelvik: Markveien betjenes ikke 11.04.2019 09.13 - 30.09.2019 09.13 Berørte linjer og holdeplasser: 92 skoleruter Svelvik Markveien Linje 139: Dølebakken - Ringveien - Hasle 02.01.2018 Berørte linjer og holdeplasser: 139 Dølabakken og Linglemveien
Fant du det du lette etter?