Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Eikveien 71 Steinsnes Linje 72: traseendring 31.05.2017 30.09.2017
Sandefjord sentrum Linjer i Sandefjord 20. Juli: omkjøring Sandefjord 20.07.2017 09:00 20.07.2017 23:00
Sandefjord sentrum Linjer i Sandefjord 28.-29. juli: Omkjøring Sandefjord 28.07.2017 14:00 29.07.2017 18:00
Vestfold Alle Sommerruter fra 21. juni 21.06.2017 15.08.2017
Linje 73 Åsen 73 Linje 73: Opphører f.o.m 5. juni 05.06.2017 Inntil videre
Krokemoveien Linje 03 Linje 03: traseendring 15. aug. 2016 15.08.2016 06:00 Inntil videre