Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Jernbaneovergangen i Halfdan Wilhelmsens alle 02, 110 og 113 Jernbaneovergangen Tønsberg 24.04.2017 05:00 24.04.2017
Jernbaneovergangen i Halfdan Wilhelmsens alle 02, 110, 113 Linje 02,110,113: Omkjøring 21.-24. april 21.04.2017 20:00 24.04.2017 05:00
Larvik sykehus 210 Omkjøring ved Larvik Sykehus 09.02.2017 31.05.2017
Holmestrand stasjon Linjer i Holmestrand Nye avgangsspor Holmestrand stasjon 31.10.2016 Inntil videre
Krokemoveien Linje 03 Linje 03: traseendring fom. 15. aug. 2016 15.08.2016 06:00 Inntil videre