Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Knudsrødveien Horten 71 Linje 71: Knudsrødveien stengt 9.-22. desember 09.12.2016 22.12.2016
Holmestrand stasjon Linjer i Holmestrand Nye avgangsspor Holmestrand stasjon 31.10.2016 Inntil videre
Teie - Vestskogen 100 Linje 100 følger nå normal trase 16.01.2017 Inntil videre
Krokemoveien Linje 03 Linje 03: traseendring fra 15. august 15.08.2016 06:00 Inntil videre