Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Ørsnesallen 100 Linje 100: omkjøring fra 24. feb. 24.02.2017 13.03.2017
Larvik sykehus 210 Omkjøring ved Larvik Sykehus 09.02.2017 31.05.2017
Holmestrand stasjon Linjer i Holmestrand Nye avgangsspor Holmestrand stasjon 31.10.2016 Inntil videre
Krokemoveien Linje 03 Linje 03: traseendring fom. 15. august 15.08.2016 06:00 Inntil videre