Antall Reisende

12,2% flere reiser i Vestfold

Passasjerveksten i 2023 viser en betydelig økning sammenlignet med året før, med en økning på 12,2% i antall reisende på lokalbussene i Vestfold.
Publisert: fredag 22. mars 2024 - 08.40

Totalt ble det registrert over 9,5 millioner reiser i Vestfold i løpet av 2023, som tilsvarer en økning på over 1 million flere reiser enn i 2022. Sammenlignet med 2019, det siste året før pandemien, viser tallene imidlertid en nedgang med 1 prosent færre reiser enn i 2023.

«Vi er svært fornøyde med passasjerveksten i 2023 og jobber for at enda flere skal reise med lokalbussene i 2024» sier Trond Myhre, seksjonsleder Mobilitet i Vestfold fylkeskommune/Vestfold kollektivtrafikk.

I Holmestrand kommune ble det registrert en vekst på 9,7% i 2023, mens vi i Færder så en økning på 10,5%. I Sandefjord og Horten opplevde vi en vekst på henholdsvis 10,7% og 12,1%. Tønsberg topper listen med en økning på 13,9%, tett etterfulgt av Larvik med en økning på 13,6%.

Disse tallene indikerer en tydelig og positiv trend, samtidig som de understreker behovet for fortsatt investering og utvikling av kollektivtilbudet for å sikre fortsatt vekst.