Bein for buss!

Bein for buss!

Gi plass om bord til de som må ta buss! Vi oppfordrer deg til å ikke ta bussen med mindre du må.
Publisert: mandag 19. oktober 2020 - 06.00Det er svært uvanlig at vi kollektivbransjen ber folk å velge bort kollektivtransport, men det er akkurat det vi gjør i disse dager. Dette er for å sikre plass for dem som må bruke bussen i hverdagen. En stor del av de reisende er tilbake etter nedstengningen i mars og vi trenger å få ned antallet bussreisende, slik at de som jobber i samfunnskritiske yrker, skoleungdom og andre som må bruke bussen får en trygg reise.

På grunn av koronarestriksjoner er fremdøren på mange busser stengt. Av- og påstigning skjer bak i bussen. Det er færre ståplasser og seter. Det betyr at bussjåføren har mindre oversikt over antall passasjerer, samtidig som kapasiteten er mindre enn vanlig. I bynære strøk der bussen går hvert 10.minutt, går det an å ta neste buss om det trengs. Vi oppfordrer å reise utenfor rush-tiden dersom du må ta bussen. Nå er det viktig at vi fortsetter å vise hensyn og ta forholdsregler, slik at de som må ta bussen ikke trenger å være redde for smitte på turen

For at vi skal kunne sikre tilstrekkelig kapasitet, er vi nødt til å oppfordre folk til å komme seg frem på andre måter - gjerne med sykkel eller å bruke beina. Derfor kampanjen «bein for buss»: 

Vis hensyn og bidra i dugnaden. Bruk beina når du kan! 


Bein for buss

Vi gleder oss selvfølgelig til å ønske alle velkommen tilbake på bussen når vi igjen kan benytte full kapasitet, men i disse tider må vi be deg om å kun benytte buss når du må.