Nye priser fra 1. februar

Nye priser fra 1. februar

1.februar innfører vi felles billettkategorier, like reisevilkår og forenkler sonestrukturen i hele fylket.
Publisert: onsdag 27. januar 2021 - 12.00

1. februar endrer vi priser og billettkategorier samt soner i hele fylket. Sonene i Vestfold holdes som de er, men i Telemark reduseres det fra 94 soner til 14.

Et helt nytt produkt, som vi muligens er først ut med i Norge, lanseres 1. februar. Vi har valgt å kalle det nye produktet Utenom rush. Det er et periodeprodukt som er et rimeligere alternativ for voksne som kan reise utenom rush. Dette produktet håper vi kan bidra til at flere velger å reise på tidspunkter hvor det er færre som reiser. Vi tror dette er et produkt som passer godt inn i tiden vi er inne i nå. Alle periodekort som kjøpes i Vestfold vil man fra 1. februar av kunne benytte i hele vårt store fylke.

Den årlige prisøkningen gjennomføres for å dekke inn kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Billettinntektene føres i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet i Vestfold og Telemark.

Endringer i Vestfold:

NYHET! Periodekortene vil nå kunne benyttes i hele fylket!
Fra 1. februar vil alle periodekort som kjøpes i Vestfold kunne benyttes til å reise med i hele vårt store fylke. I Telemark kan man i tillegg reise med enkelte ekspressbuss strekninger.

NYHET! Billigere for de som kan reise utenom Rush
Kan du legge reisene dine til tidspunkter utenom rush så kan du få billigere reiser. Nyhet i år er Periodekortet Utenom Rush. Velger du dette produktet i stedet for periodebillett for Voksen så sparer du 320 kroner på et 30 dagers periodekort. Med periodekortet Utenom Rush kan du reise så mye du ønsker i hele fylket, hele døgnet, utenom periodene 07:00 – 09:00 og 14:00-17:00 på hverdager. Velger du likevel å reise en gang i rushperiodene så betaler du for en enkeltbillett i tillegg.

Eget periodekort for studenter
Det blir egne periodeprodukter for studenter som også vil gjelde for studenter over 30 år.

GodtVoksen periodekort fjernes
Godt Voksen periodeproduktene fjernes, men erstattes av Utenom Rush som er et billigere alternativ både for de som tidligere har benyttet GodtVoksen produktene og Voksen produktene.

Priser periodekort Vestfold:

 Kan benyttes i

hele fylket

Alder

7 dager

30 dager

180 dager*

Ung

6 - 19 år

100

290

1450

UngVoksen

20 - 29 år

150

450

2250

Student

Fra 20 år

150

450

2250

Voksen

30 - 66 år

240

770

3850

Honnør

Fra 67 +

130

390

1950

Utenom rush

 

150

450

2250

 * selges kun i nettbutikk og på salgskontor.

Like priser for enkeltbilletter i fylket


Fra 1. februar blir det lik pris på enkeltbilletter i hele det nye fylket, bortsett fra i Grenland. Grenland er tildelt nye statlige midler til reduserte billettpriser for kollektivtrafikken og vil derfor fremdeles ha lavere priser på periodebilletter samt en større rabatt på enkeltbillett for Voksen i Farteappen enn resten av fylket. 

Kjøp i VKT Mobilbillett og med Reisepenger

 

Voksen
(18-67 år)

 

Takst 1

35

Takst 2

43

Takst 3

51

Takst 4

59

Barn / honnør

 

Takst 1

21

Takst 2

25

Takst 3

29

Takst 4

33

 

Kjøp om bord, salgskontor, Vipps og sms

 

Voksen (18-67 år)

 

Takst 1

41

Takst 2

49

Takst 3

57

Takst 4

65

Barn / honnør

 

Takst 1

21

Takst 2

25

Takst 3

29

Takst 4

33

 

Takst 1 = for reiser i en sone.
Takst 2 = for reiser som strekker seg over 2 soner.
Takst 3 = for reiser som strekker seg over 3 soner.
Takst 4 = for reiser som strekker seg over 4 soner eller fler.

Hvordan betale for bussen når dørene er stengt finner du  info om her.

Vestfold: De lange reisene vil koste mer fra 1. februar om du benytter enkeltbillett
Velger du å betale enkeltbillett på reiser som strekker seg over mer enn 2 soner så vil turen koste mer enn tidligere. Årsaken til dette er at vi har justert grensen på maks antall soner det må betales for i hele fylket. I Vestfold var det før 1. februar betaling for maks 2 soner, dette øker til maks 4 soner fra 1. februar 2021. Det vil si at dersom man reiser med lokalbusser fra Horten til Stavern så blir prisen 59 kroner om du kjøper den i VKT Mobilbillett eller 65 kroner om du kjøper den om bord.
Om du skal reise tur-retur over 2 soner eller mer anbefaler vi 24 timers billett til 84 kroner i VKT Mobilbillett og 90 kroner om du kjøper den om bord. Med 24 timers billett kan du reise så mye du ønsker med lokalbusser i hele vårt nye store fylke i 24 timer.

Reiser du ofte anbefaler vi våre periodeprodukter. Vi har tilgjengelig 7 dager, 30 dager og 180 dager. Med periodekort kan du reise så mye du vil med lokalbusser i hele det nye store fylket (I Telemark kan du også benytte enkelte ekspressbuss ruter).


Ingen endringer på soner i Vestfold

Sonene i Vestfold vil være som før:

Sone 1: Holmestrand kommune og Horten kommune
Sone 2: Tønsberg kommune og Færder kommune
Sone 3: Sandefjord kommune
Sone 4: Larvik kommune

I Telemark vil det reduseres fra 94 bussoner til 14 soner og de vil følge kommunegrensene samt kommunene Skien, Porsgrunn, Skien, Siljan blir en stor Grenlandsone. 


Verdi endrer navn til Reisepenger


Reisepenger er et begrep som brukes ellers i landet og derfor endrer også vi fra Verdi til Reisepenger. Reisepenger er et nasjonalt betalingsmiddel, hvor kunden på forhånd fyller penger på et reisekort, og deretter betaler reisen med reisepengene. Reisepenger kan brukes på tvers mellom de fleste fylker/transportselskap og det blir derfor enklere for kunder å orientere seg – både her i fylket og ellers i landet når vi bruker likt navn på produktet. 

 

Endring av rabatt på Mobilbillett og Reisepenger


Tidligere har man i Vestfold fått rabatt på rabatten man allerede har på barne- og honnørbilletter ved kjøp av enkeltbillett i appen VKT Mobilbillett og Reisepenger (tidligere verdikort). Denne ekstra rabatten fjernes.
Rabatten for Voksen enkeltbillett vil økes med 1 krone fra 5 kroner til 6 kroner ved kjøp av enkeltbillett i VKT Mobilbillett og Reisepenger i forhold til kjøp om bord med bankkort/kontanter. (Pr. 27. januar er fordørene stengt på bussene og derfor ikke mulig å betale om bord pga. smittesituasjon)

 

Gruppereiser for barneskolene


Gode vaner starter tidlig i livet, og gode bussvaner fra tidlig alder øker sannsynligheten for bruk av kollektivtilbudet senere i livet. Vi beholder derfor tilbudet som gjør at barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen i skoletiden kan gjøre det til en sterkt redusert pris. Barneskoler kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise med lokalbussene og kun betale kr. 7,- pr person.
Vi håper barneskoler, når samfunnet er tilbake i mer normale former, vil benytte det lokale kollektivtilbudet i sin undervisning og ved ekskursjoner.
 
For barnehager anbefaler vi fortsatt å benytte Ordinær Gruppebillett. Barn under 6 år reiser vil fortsatt reise gratis.  


Fremdeles gratis å ta med sykkel på buss i Vestfold


Mulighet til å ta med sykkel gratis på buss gjør det mer attraktivt å velge gange/sykkel kombinert med buss, fremfor å ta bilen. Velger du å ha med sykkel så er det er viktig å vise hensyn og sykkel kan kun tas med om det er plass om bord.

Vi vil samtidig si at vi gleder oss til å ønske kundene våre, i hele fylket, velkommen tilbake igjen på bussene når situasjonen tillater det. Vi takker de som reiser med oss for støtte og tålmodighet, og for at de følger både nasjonale og lokale reiseråd.