Beslutningen om å åpne fordørene og åpne for billettering foran hos sjåfør er gjort i samarbeid med Vy Buss, Unibuss avd. Vestfold og Tide Buss avd. Vestfold.
Vi er svært glade for lave smittetall og at vaksineringen er godt i gang. Totalen av dette fører til at fordørene på busser i store deler av landet igjen kan åpnes. Dette betyr at kundene igjen skal få gå om bord foran og vise/lese av billetten og sjåførene vil igjen få en mer normal arbeidshverdag.

Oppfordring om å fortsatte kjøpe billett før påstigning

Vi oppfordrer deg til å fremdeles kjøpe billett før påstigning for å begrense kontakt mellom sjåfør og passasjer, samtidig så hjelper du oss med å holde rutetidene. For å verne både sjåfører og de reisende er det viktig å ikke stoppe opp hos sjåfør lenger enn nødvendig, og vi ber derfor alle om å ha billett/bankkort /reisekort klare før påstigning.

Oppdatering 27. september 2021: Kontanter kan fra og med 1. oktober 2021 benyttes til billettkjøp om bord på buss.

Mer informasjon om hvordan du kan kjøpe billett finner du her
Du kan også ringe 33 30 01 00 for mer informasjon.

Hvorfor ikke pleksiglass foran hos sjåfør

Vi har fått en del henvendelser med spørsmål om hvorfor sjåførene ikke kan beskyttes med pleksiglass slik som det gjøres i butikker o.l. Dette ble raskt vurdert da smitteverntiltakene ble iverksatt i mars 2020, men bruk av pleksiglass i buss foran hos sjåfør ble ikke godkjent på grunn av gjenskinn i glasset. Bruk av pleksiglass blir derfor ansett som en fare for trafikksikkerheten og derfor ikke mulig å benytte.

Reiseråd (juni - 24. september 2021)


Vi anbefaler alle om å fortsatt vise hensyn og forholde seg til reiserådene som nå gjelder:
• Ikke reis hvis du er syk. Hvis du er syk eller mistenker at du er syk skal du ikke reise med offentlig kommunikasjon.
• Unngå trengsel. Forsøk å legge reisen til et tidspunkt når ikke mange skal samme vei for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner mv.
• Følg de generelle smittevernrådene om avstand, hånd- og hostehygiene.


Vi vil samtidig benytte muligheten til å takke alle våre kunder for at dere har tatt i bruk nye betalingsmetoder og har fulgt våre retningslinjer – og sjåfører og ansatte i busselskapene for god innsats i denne perioden.