Ruetendring Nettside Feb

Ruteendring 26. februar

Endringer på enkelte avganger i Vestfold fra 26. februar.
Publisert: torsdag 15. februar 2024 - 09.00

Endringer på følgende avganger fra mandag 26. februar

 

 • Linje 121:
  • avgang som i dag kjører fra Hof kl. 15:23 til Tønsberg endres til avgang kl. 15:15.
   Rutetabell 120 - 126

 • Linje 43:
 • Linje 214:
  • Avgang kl 06:25 fra Steinsholt til Svarstad fjernes pga. svært få reisende. 
  • Avgang kl. 15:50 fra Svarstad til Steinsholt fjernes pga. svært få reisende.
   Rutetabell 207 - 215

 • Linje 215: 
  • Avgang kl 12:05 som i dag kjøres fra Larvik stasjon til Svarstad vil fra 26. februar starte kl. 12:00 fra Thor Heyerdahl v.skole og vil derfor ikke lenger betjene Larvik stasjon. 
   Rutetabell 207 - 215

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål på telefon 33 30 01 00 eller epost kollektiv@vestfoldfylke.no