Tips Snodager No2

Tips til deg som reiser kollektivt på dager med vanskelige vær- og kjøreforhold

Heldigvis er det ikke hver dag vanskelige vær- og kjøreforhold innvirker på kollektivtrafikken, men noen ganger skjer det.
Publisert: fredag 02. februar 2024 - 08:00

Vær forberedt:

  • Vurdér om du må reise: Hvis det er utstedt farevarsel på grunn av snøvær eller andre værforhold, bør du vurdere om du i det hele tatt må ta turen.

  • Beregn god tid og forvent forsinkelser: Erfaringsmessig vil de største forsinkelsene/avvikene oppstå i rushtiden om morgenen og ettermiddagen. Det er da de fleste reiser og mest trafikk på veiene. Hvis du må reise må du beregne ekstra god tid og forvente forsinkelser. I enkelte områder kan også innstillinger forekomme.  

  • Sjekk reiseplanlegger og vkt.no: Følg med i våre på trafikkmeldinger på vkt.no, i reiseplanlegger på vkt.no eller i appen VKT Reise før reisen. Vi publiserer kjente avvik fortløpende. Merk at det kan oppstå plutselige hendelser eller trafikksituasjoner som vi ikke umiddelbart klarer å fange opp og få formidlet til deg som skal reise.

  • Følg bussene i kart: Husk at du kan benytte busser i kart løsningen for å se hvor din bussavgang fysisk befinner seg i traséen.

  • Tålmodighet. Sjåførene kjører i svært krevende forhold på slike dager og gjør alt for at du skal komme frem på en tygg og sikker måte.

 

Annen trafikk skaper ofte utfordringer for kollektivtrafikken

Hvis det kommer mye snø på kort tid kan bussene få problemer med å komme seg frem på veiene, og det kan lett oppstå forsinkelser og endringer på trase - og i verste fall kan avgangen din bli innstilt.  Ofte er det ikke bussene selv som er skyld i problemene, men annen trafikk som skaper utfordringer. Kollektivtrafikken er avhengig av at veiene er brøytet og strødd slik at bussene kommer seg uhindret frem på vinterstid. Heldigvis er veiene som lokalbussene benytter prioritert hos dem som er ansvarlig for veivedlikeholdet og vi varsler fortløpende til veieiere dersom det kreves tiltak slik at vi i så stor grad som mulig skal få kjørt ordinær trase.

Glatte veier

Det trenger ikke nødvendigvis være snø for at trafikken skal bli påvirket. Når temperaturene raskt skifter mellom pluss- og minusgrader kan dette medføre glatte veier, som igjen medfører utfordringer for kollektivtrafikk og annen trafikk. Dette er særlig utfordrende når regn fryser på bakken.


Sikkerheten kommer først!

Hvis det er glatt eller vanskelig å komme seg frem på grunn av snøen, må sjåførene tilpasse kjøringen og i verste fall kjøre avvikende rute eller innstille avgangen.

Husk at sikkerheten til passasjerer, sjåfører og kjøretøy i slike tilfeller alltid kommer i første rekke og rutetabellen kommer i andre rekke. 


Ekstra busser? 

Det er ikke alltid mulig å sette inn ekstra busser selv om vi vet det kommer snø og det blir meldt om vanskelige kjøreforhold. I rushtiden er nesten 100 % av busskapasiteten utnyttet til ordinær kjøring og skolekjøring.  Alle enkeltturer som en buss skal utføre gjennom dagen ligger planlagt i en kjøreliste som beskriver hvordan busselskapene skal få kabalen sin til å gå opp.  Det er derfor ikke så enkelt å stokke om på denne listen der og da, hvis en buss for eksempel får problemer med fremkommeligheten. Dette ville da fått konsekvenser i andre deler av rutenettet, hvor det da vil mangle en buss. Du vil også av og til kunne se at det kjører tomme busser forbi holdeplassen din, men disse er da som oftest på vei til å starte en planlagt rute/avgang fra en annen holdeplass.

Vinterdekk og kjetting?

Bussene er alltid skodd for årstidene, men enkelte ganger kan føreforholdene være så vanskelig at selv ikke tunge kjøretøy kommer seg frem med vinterdekk. I enkelte tilfeller benyttes kjetting, men på spesielle føreforhold vil kjetting heller ikke hjelpe for fremkommeligheten og i enkelte tilfeller få en motsatt effekt. Sikkerheten til passasjerer, sjåfør og kjøretøy kommer alltid i første rekke.

Reisegaranti?

Merk at reisegarantien ikke gjelder ved ekstraordinære værforhold. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.

Fant du det du lette etter?