Nettside Vkt

Endring Linje 01 Gauterød fra 16. oktober

Fra og med 16. oktober vil Linje 01 kjøre Åsgårdstrandveien og vil betjene nye holdeplasser ved Kiwi Gauterød.
Publisert: torsdag 14. september 2023 - 12:00


Linje 01 vil kjøre Åsgårdstrandsveien mellom Olsrød og rundkjøring ved Kiwi Gauterød fra og med 16. oktober. 
Holdeplassene Olsrød park og Gudruns vei langs Gauterødveien vil ikke lenger bli betjent av Linje 01.
Linje 01 vil fortsatt kjøre Gauterødveien mellom Kiwi Gauterød og Ilebrekke.

Kart som viser hvordan Linje 01 vil kjøre fra 16.oktober:  Bussen vil følge den grønne streken.Linje 118 – et alternativ for de som har utfordringer med økt gangavstand pga. endringen.

For enkelte kan det bli vanskelig å gå de ekstra meterne som endringene fører til og vil vil  derfor minne på Linje 118 som vil være et godt alternativ for mange.

Linje 118 betjener følgende holdeplassene i området:

Olsrød park
Gudruns vei
Beles vei
Beles vei Fenris vei
Sandeåsen

Dagens rutetabell:

Avganger hver time mellom 7-16 på hverdager.
Avganger hver time mellom 9 - 16 på lørdager.


Hvorfor gjør vi endringen?


Positive konsekvenser som følge av endringen:
- kjører raskeste vei
- øker punktligheten
- går fra vei med 30 m/t til 80 km/t
- øker komfort – færre nedbremsninger pga. slipper fartshindre  
- universelt tilrettelagte holdeplasser 
- passasjerer som reiser forbi Gauterød slipper deler av «omveien»
- vi flytter et stort tungt kjøretøy bort fra en uegnet boliggate til en velegnet fylkesvei, oppnår særlig reduksjon av forurensning knyttet til støy, det visuelle og lokale utslipp.
- imøtekommer ønske fra flere beboere langs Gauterødveien om å få bussen bort fra boliggaten.

 

Vårt mål er å få flere om bord i bussene!


Sammen med listen over med positive konsekvenser så er det slik at en regionrute som Linje 01  ikke kan ha for mange funksjoner og roller. Når busslinjer skal tilpasses mange ulike reisebehov ved å ta avstikkere og tidkrevende/ unaturlige omveier, blir tilbudet lite attraktivt spesielt for kunder som skal reise langt.
Kollektivtrafikken skal ta markedsandeler fra bil, og må bli mer konkurransedyktig på reisetid. For å få til dette trenger bussen både køfri kjørevei, vei uten fartshindre og veier som er beregnet for buss og mest mulig direkte linjeføring og ikke kjøre omveier. Busslinjene bør i så stor grad som mulig følge den «naturlige» trasé som en bilist ville ha valgt.

Linje 01 kjører i dag (tom. 15. oktober 2023) via Gauterødveien med både 30 sone og fartshindre og det er derfor mange år siden ønsker om å tilrettelegge for holdeplasser langs Åsgårdstrandveien ble ytret.

Holdeplassene endelig på plass! Vi håper at nye holdeplasser som er universelt utformet, med sanntidskjermer og en mer komfortabel reise vil oppleves som et løft for  Linje 01.

Vi ønsker alle i området velkommen til å benytte de nye holdeplassene og Linje 01.
Blir det for langt å gå anbefaler vi å benytte Linje 118 til og fra Tønsberg. 

Har du spørsmål - ta kontakt med oss!
Ring 33 30 01 00 eller fyll inn kontaktskjema under:

Fant du det du lette etter?