Fyll på kort

Det tar 1-3 timer før billetten du kjøper via nettbutikken (verdi og periodebillett) er på ditt reisekort. Du må ha et reisekort før du bruker nettbutikken. Reisekort kan du kjøpe på våre salgskontor og på bussene.