Straffetakst klage

Send inn klage på straffetakst/gebyr. Selv om det sendes inn en klage på straffetaksen må betaling skje i rett tid. Dersom det gis medhold i klagen vil beløpet bli refundert.

Fyll ut skjema

Linjenummeret for bussen
Oppgi tidspunktet som står på bilaget du fikk
Starter på V eller T
Ditt bankkontonummer. Benyttes dersom din klage blir godkjent og beløpet blir refundert.