Ruteopplegg helligdager i Vestfold

På helligdager og særskilte hverdager kjøres følgende ruteopplegg i Vestfold:
 

Helligdag Ruteopplegg Kommentar
1. nyttårsdag Søndagsruter  
Skjærtorsdag Søndagsruter  
Langfredag Søndagsruter  
Påskeaften Lørdagsruter  
1. påskedag Søndagsruter  
2. påskedag Søndagsruter  
1. mai Søndagsruter  
17. mai Søndagsruter Sande og Svelvik: Linje 91, 92 og 96 kjører lørdagsruter.
Tønsberg: Ekstraavganger i Tønsberg. Ekstraavganger 2017 finner du her
Sandefjord: Ekstraavganger i Sandefjord. Ekstraavganger 2017 finner du her 
Kristi Himmelfartsdag Søndagsruter  
Pinseaften Søndagsruter  
2. pinsedag Søndagsruter  
Julaften Hverdagsruter Julaften kjøres ruter tilsvarende den ukedag julaften faller på frem til kl. 14:00. 
1. juledag Søndagsruter  
2. juledag Søndagsruter  
Nyttårsaften Hverdagsruter Nyttårsaften kjøres ruter tilsvarende den ukedag nyttårsaften faller på frem til kl. 16:00. 


For ytterligere informasjon kan vårt kundesenter kontaktes på tlf. 177. Ruteopplegg i forbindelse med jul, påske og 17. mai vil også bli annonsert i lokalpressen.