Dag Ruteopplegg Viktig å vite
Skjærtorsdag Søndagsruter  
Langfredag Søndagsruter  
Påskeaften Lørdagsruter  
1. påskedag Søndagsruter  
2. påskedag Søndagsruter  

Dag Ruteopplegg Viktig å vite
1. mai Søndagsruter  
17. mai Søndagsruter   
Kristi Himmelfartsdag Søndagsruter  
Pinseaften Lørdagsruter  
2. pinsedag Søndagsruter  

Dag Ruteopplegg Viktig å vite
Julaften Julaften kjøres ruter tilsvarende den ukedag julaften faller på frem til kl. 14:00. Oversikt over siste avganger på julaften publiseres i desember. 

Juleruter 2023 finner du her
1. juledag Søndagsruter  
2. juledag Søndagsruter  
Nyttårsaften Nyttårsaften kjøres ruter tilsvarende den ukedag nyttårsaften faller på. Oversikt over siste avganger på nyttårsaften publiseres i desember. 

Juleruter 2023 finner du her
1. nyttårsdag Søndagsruter