Kontaktpersoner for presse og media: 

Seksjonsleder Kollektiv og Mobilitet
Trond Myhre
Telefon: 932 39 400
Epost:trond.myhre@vtfk.no


Øvrige kontaktpersoner er:
Teamleder Mobilitetstjenester  
Lars Sandnes
Telefon: 900 18 096
Epost: lars.helge.sandnes@vtfk.no