Nettside Artikkel

Nye priser fra 1. februar

Prisene øker for enkeltbillett og også på de fleste periodebilletter.
Publisert: fredag 14. januar 2022 - 14.00

1. februar 2022 justerer Vestfold og Telemark fylkeskommune prisene på enkeltbilletter og periodebilletter for kollektivtrafikken. Billettinntektene går i sin helhet til å finansiere kollektivtilbudet og justeres for å dekke inn kostnader på tjenester.

Prisene øker for enkeltbillett og også på de fleste periodebilletter, og samlet utgjør dette en justering på 4,0 %. KPI for perioden desember 2020 til desember 2021 var på 5,3%. Det er særlig strøm og drivstoff som står for den største økningen.

Enkeltbillettpriser fra 1. februar

Billigste enkeltbillett kjøper du fortsatt i appene VKT Mobilbillett for lokale reiser i Vestfold.

Enkeltbillett kjøpt i VKT Mobilbillett og med reisepenger

 

Voksen (18-66 år)

 

Takst 1

35

Takst 2

44

Takst 3

52

Takst 4

60

 

 

Barn (6-17 år) /honnør (67+)

 

Takst 1

22

Takst 2

26

Takst 3

30

Takst 4

34

 

Kjøp om bord på buss, på salgskontor, SMS, billetthefte

 

Voksen (18-66 år)

 

Takst 1

43

Takst 2

51

Takst 3

59

Takst 4

67

 

 

Barn (6-17 år) /honnør (67+)

 

Takst 1

22

Takst 2

26

Takst 3

30

Takst 4

34

Takst 1 = for reiser i en sone.
Takst 2 = for reiser som strekker seg over 2 soner.
Takst 3 = for reiser som strekker seg over 3 soner.
Takst 4 = for reiser som strekker seg over 4 soner eller fler.


Ingen endring på prisen for deg som kjøper enkeltbillett for en sone med
VKT Mobilbillett

Reiser du i Vestfold eller i Telemark, utenfor Grenland, vil en voksen enkeltbillett (18-66 år), for en sone, kjøpt i appene VKT Mobilbillett fortsatt koste 35 kroner.

Kjøper du billett om bord på bussen, på kundesenter/salgskontor eller benytter SMS-billett vil enkeltbillettprisen for voksen (18-66 år) øke med 2 kroner for alle takstsprang. For barn (6-17 år) og honnør (67år +) vil prisen økes med 1 krone for alle takstsoner.
Det vil fortsatt være gratis for alle barn under 6 år å reise kollektivt.

24-timersbillett vil fra 1. februar koste 100 kroner uansett om du kjøper den i appene, om bord i buss eller på kundesenter/salgskontor.


Nye priser på periodeprodukter fra 1. februar

Reiser du ofte lønner det seg fremdeles å kjøpe et periodeprodukt.

Periodebillett Hele fylket - kan benyttes i hele fylket

 

     

 

Alder

7 dager

30 dager

180 dager*

Ung

6 - 19 år

110

310

1550

UngVoksen

20 - 29 år

150

460

2300

Student

Fra 20 år

150

460

2300

Voksen

30 - 66 år

250

780

3900

Honnør

Fra 67 +

130

400

2000

Utenom rush

 

150

450

2250

*180 dagers periode kan kjøpes på kundesenter/Narvsen salgskontor og i nettbutikken på vkt.no

24-timers billett

 

Kjøp i app (VKT Mobilbillett)

100,-

Kjøp på buss, kundesenter og salgskontor

100,-


Prisene på periodeprodukter for hele fylket økes med 10 kroner for kategoriene UngVoksen (20-29 år), Voksen (30-66 år) og Honnør (67 år +).
Kategorien Ung (6- 19 år) øker med 20 kroner i resten av fylket slik at prisen blir lik i hele fylket.  

Gruppebillett for barneskoler
I Vestfold vil barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 8,- pr person.
Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. Maks gruppestørrelse er 15 stykker pr. avgang.
For barnehager anbefaler vi å benytte gruppebillett, barn under 6 år reiser gratis, men teller med i gruppebilletten og de voksne får 33% rabatt på enkeltbillett.  

 

Nye produkter

I 2021 ble Utenom rush periodeproduktet lansert, et rimeligere periodeprodukt for voksne som kan reise utenom rushtid, for å blant annet redusere trengsel om bord for de som må ta bussen i rushtiden og for å gi en lavere pris til de som kan være fleksible. Med Utenom Rush kan du reise så mye du ønsker i hele fylket, hele døgnet, hele uken, utenom periodene 07:00 – 09:00 og 14:00-17:00 på hverdager med fylkets lokalbusser og enkelte ekspressbusser. Prisen for Utenom rush 30 dager vil fortsatt være 450,- kroner.

I desember 2021 ble det lansert et nytt fleksibelt produkt i Vestfold - Flex 30/30 som gir kunden 30 reiser i 30 dager. Fra 1. februar selger vi Flex 30/30 til kampanjepris 450 kroner. Dette gjelder frem til 30. april.
Ordinærpris Flex 30/30 er 580 kroner. Flex 30/30 er tilpasset kunder som på grunn av økt bruk av hjemmekontor ikke reiser ofte nok til at periodeprodukter er lønnsomt.

I tillegg lanseres en ny felles app i løpet av 2022, med reiseplanlegger, billettkjøp og det helt nye konseptet BestPris.  BestPris vil gi kundene større fleksibilitet, og sikrer at kundene får den beste prisen basert på sine reiser over en periode.