Velg antall dager

Ihendehaverkort. Gyldig for barn og ungdom mellom 6 - 19 år. Kan benyttes ubegrenset i hele fylket for en fast pris. Gjelder også på Linje 011 ekspress. 

Ihendehaverkort. Gyldig for unge voksne mellom 20 og 29 år. Kan benyttes ubegrenset i hele fylket for en fast pris. Gjelder også på Linje 011 ekspress. Husk å vise legitimasjon uoppfordret.

Ihendehaverkort. Gyldig for alle kategorier. Kan benyttes ubegrenset i hele fylket for en fast pris. Gjelder også på Linje 011 ekspress.

Gyldig for alle over 67 år eller og kunder som har krav på honnørrabatt. Kan benyttes ubegrenset i hele fylket for en fast pris.  Gjelder også på Linje 011 ekspress. De som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med Postverkets identitets-kort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg forevise legitimasjon fra trygdekontoret.

Med student menes:
Student (30 år+) på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.

Gyldig legitimasjon og studentbevis skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Krav til studiet og studenten
Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt.
Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid.

Studier som ikke går under studentrabattordningen

  • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
  • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
  • Kortvarige kveldskurs
  • Lærlinger
  • Voksenopplæring (voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» o.l. eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får ikke studentrabatt.)

Kan benyttes av alle aldre.
Gjelder kun for reiser utenom rush.

På hverdager kan produktet benyttes i periodene:
00.00 - 07:00
09:00 - 14:00
17:00- 00:00

På lørdager og søndager kan produktet benyttes:
Hele døgnet.

Påstigningstidspunktet må være innenfor tillatte perioder for at produktet kan benyttes. For reiser utenom disse tidsrommene må ordinære billetter benyttes. Ung Kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år.

Flex 30/30 gir deg 30 turer i løpet av 30 dager, enkelt og lønnsomt. Perfekt for deg som reiser ofte, men ikke hver dag. Etter 30 dager vil resterende turer slettes. Skal du bytte buss på vei dit du skal har du 1 times fri overgangstid.

Du kjøper periodebilletter i appen VKT Mobilbillett, på kundesenter på Tønsberg rb.st, på Narvesen salgskontor, i vår nettbutikk og på bussene.

*
 180 dagers kort

Selges i vår nettbutikk (Fyll på kort) og på vårt kundesenter på Tønsberg rb.st og på våre salgskontor . Du betaler kun for 150 dager, men kortet er gyldig i 180 dager. 
Du kan betale både med kort og kontanter på vårt kundesenter, Narvesen salgskontor og på bussene.