VKT Mobilbillett enkeltbilletter

Med VKT mobilbillett kan du enkelt kjøpe billetter på forhåndsdefinerte områdebilletter og selvvalgte strekninger i Vestfold. Du kan også kjøpe 24-timersbilletter, Vestfoldkort på 7 dager og 30 dager.
Velg takst
 • Takst 1: for reiser innenfor èn sone
 • Takst 2: for reiser som strekker seg over 2 soner
 • Takst 3: for reiser som strekker seg over 3 soner
 • Takst 4: for reiser som strekker seg over 4 soner eller mer
 • 24 timers billett kan benyttes ubegrenset på alle lokalbusser i hele fylket.
  Ikke gyldig på båter og ekspressbusser som kjøres av andre selskaper.
Les mer om soner og takster
 • Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til:

  • personer som er over 67 år.
  • Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 17. juni 1966 nr.12 paragraf 8.3.
  • Blinde.
  • Ektefelle eller partner (registrert iht partnerskapsloven), uansett alder, som reiser i følge med person som løser honnørbillett.

  De som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med Postverkets identitets-kort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg forevise legitimasjon fra trygdekontoret.
  Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund. Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.

 • Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Moderasjonene gjelder kun enkeltbilletter. 

 • Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men teller med i gruppen. Grupperabatten oppnås automatisk i VKT Mobilbillett når man legger til antall reisende. 

  Obs: I VKT Mobilbillett får man ikke lagt til barn under 6 år så dersom gruppen kun har rett til gruppebillett ved å inkludere barn under 6 år i billetten så må gruppebilletten kjøpes ombord av sjåfør.  

Mer om mobilbillett

Fant du det du lette etter?