Sonekart

Sonekart

Sonekart

Soner i Vestfold:
Sone nord: Holmestrand kommune og Horten kommune.
Sone Tønsberg: Tønsberg kommune og Færder kommune
Sone Sandefjord: Sandefjord kommune
Sone Larvik: Larvik kommune.

Skillet mellom sonene går der kommunenegrensene går.