Pris for barn

 • Barn under 6 år reiser gratis.
 • Barn fra 6 til og med 17 år betaler barnepris.

Pris for barnevogn

Du kan ha med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.

Slik reiser du med barnevogn

 • Det er sjåføren som avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Sørg for at barnevognen står sikkert med bremsen på, og hold den fast om nødvendig. Du er selv ansvarlig for eventuell skade barnevognen måtte påføre andre.
 • Av hensyn til sikkerhet er det størrelsesbegrensninger for barnevogner. Barnevognens lengde må ikke være over 1200 mm og bredden ikke over 800 mm. 

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler. 

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre.

Barneseter på Linje 01

Nå har halvparten av bussene som benyttes på Linje 01 fått bakovervendt barnesete. 

Dette betyr at barn mellom 9- 18 kg kan reise bakovervendt i trepunktssele i et sete som er ferdig montert i bussen. Dette er et prøveprosjekt som er finansiert av trafikksikkerhetsutvalget i tidligere Vestfold fylkeskommune. Linje 01 ble valgt ut både fordi den dekker store deler av Vestfold og kjører på veier med høy fartsgrense.

Skal du reise med Linje 01 med en liten en og ønsker å benytte deg av dette? Ring oss i god tid før avgang, samme dag, så kan vi sjekke opp for deg om bussen du planlegger å reise med har et slikt sete.
Kontakt oss på 33 30 01 00 mellom 07:00 - 20:00hverdager og mellom 09:00 - 18:00lørdager

Pris

Gratis å ha med rullestolen om bord. 
Bruker av rullestolen skal betale billett i rett kategori hen tilhører. 

Størrelse og vekt:

 • Festeanordninger skal benyttes.
 • Maksimumsmål: 1300x750mm*
 • Buss med rullestolheis: Maks 350 kg inkl. bruker.
 • Buss med rullestolrampe: Maks 300 kg inkl. bruker
 • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t. 
 • Personalet vil så langt det er praktisk mulig hjelpe til ved av- og påstigning.

   

  * På linjer som betjenes med mindre busser (linje 100, 110, 118 og 114 samt busser som benyttes til/fra Nauen) er maksimumsmål for rullestol: 1200x700mm.     

Størrelse og vekt er i samsvar med de elektriske rullestolene som er mest brukt i dag. Du selv er ansvarlig for å holde deg innenfor rammene.  

Husk å sikre rullestolen med festene som er tilgjengelig om bord.

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

 Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre.

Pris

Du kan ha med sykkel/elsykkel og sparkesykkel/elsparkesykkel gratis hvis det er plass om bord.

Slik reiser du med sykkel/elsykkel og sparkesykkel/elsparkesykkel

 • Det er sjåføren som avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Sørg for at sykkelen står sikkert, og fest de med tilgjengelig stropper. Hold den fast om nødvendig. Du er selv ansvarlig for eventuell skade sykkelen måtte påføre andre.
 • Du må kunne håndtere sykkelen på og av på egenhånd.
 • Vis hensyn når du har med deg sykkel på bussen.
 • Sykkelen/elsykkel kan ikke være over 1750 mm lang og ikke over 700 mm bred. 
 • Sparkesykler/elsparkesykler som kan slås sammen kan tas med.
 • Små sparkesykler/elsparkesykler som enkelt kan tas under armen beregnet til bruk av barn/ungdom kan tas med.

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre.

Pris

Gratis å ha med om bord  

Slik reiser du med hund

 • Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.
 • Det er ditt ansvar å sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre passasjerer. Du er selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre.
 • Dyr er ikke tillatt direkte på setet, og hunder skal sitte på gulvet eller på fanget.
 • Vis hensyn til personer med allergi.

Pris

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis. 

Den reisende med nedsatt funksjonsevne, som har med seg ledsager, skal betale billett i kategorien vedkommende hører innunder. Ledsageren reiser gratis. 

Barn under 6 år som har behov for ledsager: både barnet og ledsager reiser gratis.

Du må kunne fremvise ditt ledsagerbevis ved kjøp av billett og i en billettkontroll.

Ledsagerbevis alene gir ikke rett til honnørrabatt. Se punkt 3.3 i våre reisevilkår

Husk ledsagerbevis 

Du må fremvise ledsagerbevis ved kjøp av billett og i en billettkontroll. Beviset er et kort med bilde, utstedt av kommune eller bydel, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager. 
Kortholder velger selv hvem hen vil bruke som ledsager.

Slik reiser du med bagasje

 • Personalet avgjør om det er plass.
 • Håndbagasje skal ikke overskride 10 kg, og må kunne oppbevares slik at det ikke tar opp ekstra setekapasitet og heller ikke representerer noen sikkerhetsrisiko.

Ulovlig å ta med om bord

 • Brannfarlige og eksplosive stoffer
 • Ladde våpen
 • Skarpkantede, Illeluktende, store gjenstander
 • redskaper/kjøretøy med forbrenningsmotor
 • våpen som ikke transporteres forskriftsmessig og annet som kan være til fare/ulempe for andre. 
 • Varm mat og drikke.


Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre. Større og tyngre bagasje som akebrett, ski m.m. kan kun tas med dersom det er plass og personalet etter vurdering finner det forsvarlig, etter anvisning fra sjåfør/personalet.  

Den reisende må selv sørge utstyr og bagasje blir plassert/oppbevart forsvarlig i transportmiddelet.

Har du glemt noe om bord? Info om hvordan du går frem finner du her.

Våpen: 
Eventuelle skytevåpen som tas med, skal være tomme for ammunisjon. Våpenet skal være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller liknende. Eventuelt sluttstykke skal ikke oppbevares sammen med våpenet

Fant du det du lette etter?