Helligdager

På helligdager kjøres følgende ruteopplegg i Vestfold.
Dag Ruteopplegg Viktig å vite
Skjærtorsdag Søndagsruter  
Langfredag Søndagsruter  
Påskeaften Lørdagsruter  
1. påskedag Søndagsruter  
2. påskedag Søndagsruter  
Dag Ruteopplegg Viktig å vite
1. mai Søndagsruter  
17. mai Søndagsruter i store deler av fylket. 
Enkelte avvik ⇒
Sande og Svelvik: Linje 91, 92 og 96 kjører lørdagsruter.
Tønsberg: Ekstraavganger i Tønsberg
Sandefjord: Ekstraavganger i Sandefjord
Kristi Himmelfartsdag Søndagsruter  
Pinseaften Lørdagsruter  
2. pinsedag Søndagsruter  
Dag Ruteopplegg Viktig å vite
Julaften Julaften kjøres ruter tilsvarende den ukedag julaften faller på frem til kl. 14:00. Oversikt over siste avganger på julaften publiseres i desember. 
1. juledag Søndagsruter  
2. juledag Søndagsruter  
Nyttårsaften
Nyttårsaften kjøres ruter tilsvarende den ukedag nyttårsaften faller på frem til kl. 16:00. Oversikt over siste avganger på nyttårsaften publiseres i desember. 
1. nyttårsdag
Søndagsruter  
Fant du det du lette etter?