Overføre billetter?

Overføre billetter?

Har du mistet mobilen eller ditt reisekort? Her finner du informasjon om hvordan du får overført billetten din til ny mobil eller nytt reisekort.

Du kan overføre gyldige 7-dagersbilletter og 30-dagersbilletter til ny telefon (dersom du benytter samme mobilnummer.) 

  1. Last ned VKT Mobilbillett på ny telefon.
  2. Åpne appen og godkjenn salgs- og bruksvilkår.
  3. Godta personvernerklæring.
  4. Legg inn ditt telefonnummer.
  5. Trykk JA på spørsmålet om du vil benytte profilen på denne telefonen.
  6. Motta aktiveringskode pr sms. Fyll inn denne og følg stegene videre.

Har du byttet mobilnummer? Kjøp ny periode i appen og benytt vårt skjema under dersom du skal søke refusjon om gjenstående enkeltdager.  
Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg. Husk at du må betale 100 kroner i gebyr per ekspedisjon. 

Har du mistet ditt skolekort? Ta kontakt med skolen du går på.

Refusjon av periodebilletter i denne perioden: 

Hvis du ikke lenger kan bruke din periodebillett, enten kjøpt på reisekort eller på appen VKT Mobilbillett, så er det mulig å få resterende dager refundert. Til vanlig kreves sykemelding, men vi gjør unntak i denne perioden.  Refusjon forutsetter at beløpet for refusjon overstiger kr 100 da det trekkes et ekspedisjonsgebyr på kr 100 når tilbakebetalingen gjøres. Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg. 

Send oss en epost på kollektiv@vtfk.no med følgende innhold:

  • Navn, adresse og telefonnummer
  • Kortnummer hvis periodebilletten er på et reisekort
  • Ditt kontonummer

Mistet eller stjålet reisekort 

Har du mistet reisekortet ditt og kan dokumentere at du er rette innehaver av reisekortet? Vi hjelper deg gjerne med å overføre innholdet på reisekortet ditt til et nytt reisekort ved kundesenteret vårt på Tønsberg rb.st. Du betaler 50 kroner for et nytt kort. Ved refusjon av periode eller verdi,  forutsettes det at beløpet for refusjon overstiger kr 100 da det trekkes et ekspedisjonsgebyr på kr 100 når refusjonen gjøres. Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg.

Har du ikke anledning til å komme til Tønsberg?

Da må du kjøpe et nytt reisekort på lokalbuss eller på et salgskontor og fylle ut skjema nedenfor med info vi trenger.

Ved refusjon av periode eller verdi,  forutsettes det at beløpet for refusjon overstiger kr 100 da det trekkes et ekspedisjonsgebyr på kr 100 når refusjonen gjøres. Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg.

Rette innehaver er den personen som enten har registeret reisekortet i nettbutikken vår eller som, ved hjelp av kjøpskvittering med reisekortnummer og bankutskrift, kan dokumentere at han eller hun er rette eier av reisekortet.

Defekt reisekort

Har reisekortet ditt sluttet å virke? Vi erstatter defekte reisekort, uten synlige skader, kostnadsfritt.

Du får hjelp til å overføre billetter til nytt reisekort på kundesenteret vårt på Tønsberg rb.st. Er reisekortet ditt synlig skadet må du betale 50 kroner for å få overført billetten eller reisepengene til et nytt reisekort.

Har du ikke anledning til å komme til Tønsberg?

Fyll ut skjema nedenfor med info vi trenger så vil vi hjelpe deg så raskt som mulig.

Rette innehaver er den personen som enten har registeret reisekortet i nettbutikken vår eller som, ved hjelp av kjøpskvittering med reisekortnummer og bankutskrift, kan dokumentere at han eller hun er rette eier av reisekortet.

Ødelagt reisekort

Er reisekortet ditt synlig skadet må du betale 50 kroner for å få overført billetten eller reisepengene til et nytt reisekort. Du betaler 50 kroner for et nytt kort og dette kan kjøpes på vårt kundesenter på Tønsberg rb.st og salgskontorer. Du kan også kjøpe reisekort om bord på våre lokalbusser.

Du får hjelp til å overføre billetter til nytt reisekort ved kundesenteret vårt på Tønsberg rb.st.  

Ved refusjon av periode eller verdi,  forutsettes det at beløpet for refusjon overstiger kr 100 da det trekkes et ekspedisjonsgebyr på kr 100 når refusjonen gjøres. Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg.

Har du ikke anledning til å komme til Tønsberg?

Fyll ut skjema nedenfor med info vi trenger etter at du har kjøpt et nytt reisekort.

Avslutte reisekort

Trenger du ikke lenger ditt reisekort? Ønsker du å avslutte ditt reisekort og har mer verdi igjen? 

Fyll ut skjema nedenfor med info vi trenger så vil vi hjelpe deg så raskt som mulig.

Refusjon forutsetter at beløpet for refusjon overstiger kr 100 da det trekkes et ekspedisjonsgebyr på kr 100 når refusjonen gjøres. Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg

 

Fyll ut skjema ved behov

Hvilket produkt var det du opprinnelig ønsket?
Last opp skjermbilde, bilde av kvittering eller et dokument
Oppgi eventuelle kommentarer eller spørsmål