Stokke,

Linje 130 samt skolebusser: Frydenbergveien i Bokemoa Stokke stengt.

Gyldig fra: 08.08.2022 (08.00) Gyldig til: 16.06.2023 (18.00)
Berørte linjer: 130, 1214, 1238, 1245, 1643,
Berørte holdeplasser: Myrvang Elgveien, Hjorteveien nord, Hjorteveien syd, Markusen, Stokke ungdomsskole, Døvlehavna, Bokemoa skole

Omkjøring i Bokemoa i Stokke pga. veiarbeid. 

Alle avganger på Linje 130 kjører Frederik Stangs gate - Stokkeveien til og fra Sørby begge veier.

Holdeplasser som ikke blir betjent:
Myrvang Elgveien
Hjorteveien nord
Hjorteveien syd
Markusen
Stokke ungdomsskole
Døvlehavna
Bokemoa skoleSkolebusser:

Bokemoa skole: Avgang og ankomst til Bokemoa skole vil være i Frydenbergveien (nord for skolen) og snur via Engveien.

Stokke ung. skole: Skolebussene kjører Myrvang – Stokke u.skole.

Beklager ulempene dette medfører.