Tidligere har sommerrutene startet opp når skolene har tatt sommerferie. Vi har forlenget ordinære ruter (uten skolebusser) en uke  i år fordi vi av erfaring vet at få av våre faste reisende tar ferie den første uken etter skoleslutt og at det tidligere har skapt problemer med redusert kapasitet. Vi har derfor i år utsatt starten av sommerruter en uke! Sommerrutene starter derfor ikke før 1. juli år. 

OBS: Rene skoleruter (4 sifret linjenummer) har sin siste kjøredag 20. juni. 
Avganger i rutetabellene som er merket med S kjøres frem til og med uke 26 (til og med fredag 28. juni).

Vår reiseplanlegger  vkt.no og appen VKT Reise er oppdatert

 

Rutetabellene finner du her