Overgang og forsinkelser

 • Vi har vår Reisegarantien som forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid.

  Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

  • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer. Vi publiserer info om avvik på vkt.no, på Facebook, og i appen VKT Reise. 
  • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier.
  • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.

  Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

  Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.

  Vær oppmerksom på at du bruker gjeldende rutetabell og informasjon om kollektivtilbudet. Det er ofte egne rutetabeller ved jul, påske og i skolenes ferier.

  For at du skal gjøre ditt krav gjeldende må du levere reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 mnd. etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 1 mnd. fra vi har mottatt den.

  Reisegarantiskjema og mer info om vår reisegaranti finner du her

  Når gjelder garantien?

  Retten til refusjon inntrer ved alle slags uregelmessigheter som ikke er forhåndsannonsert. Refusjonen gjelder annet rutetilbud, drosje eller egen bil. Ved refusjon av kmgodtgjørelse kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun kmgodtgjørelse etter statens gjeldende satser, ikke bompenger og parkering.

  • Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.
  • Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang i dine reiser.
  • Du må beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse.
  • Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang iht. rutetabell.

  Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår/transportørens kontroll, slik som:

  • Offentlige påbud og forbud, streik og lignende
  • Naturkatastrofer
  • Ekstraordinære værforhold (eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane)
  • Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien
  • Store arrangementer eller andre trafikale forhold som berører kollektivtrafikken i stor grad

  Reisegarantien omfatter ikke følgeskader av forsinkelsen f.eks. ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
  Reisegarantien er en nasjonal ordning som er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.

  Reisegarantiskjema og mer info om vår reisegaranti finner du her

 • Hele reisen billetteres ved påstigning første reisestrekning. Så dersom din reise består av bussbytte - be sjåføren slå inn hele strekningen med det samme på første buss du reiser med. Dersom du kjøper billetten selv med VKT Mobilbillett så velg fra og til holdeplass eller områdebillett dersom du kun skal reise i en sone. 

  For videre reiser innenfor 45 minutter i ankomstsonen gis fri overgang. Tiden regnes fra det tidspunkt første reisestrekning avsluttes.
  For videre reiser innenfor 45 minutter til annen sone betales ordinær takst fratrukket takstgruppe 1. 

  Linje 91 og 96: 

  Kjøper du et av VKT sine billettprodukter for å reise med Linje 91 eller 96 til Drammen kan du reise gratis videre på bylinjene i Drammen (Gule bybusser Linje 3-25) innen 45 minutter. Dette gjelder alle billettprodukter fra Vestfold (enkeltbilletter, 24-timersbilletter, verdikort, Vestfoldkort og alle produkter på VKT Mobilbillett). Kundene skal vise gyldig valideringskvittering i tillegg til reisekortet.

  Har du kjøpt et av Brakar sine produkter (enkeltbillett, ungdomsbillett, reisepenger, periodebilletter og alle produkter på appen Brakarbillett) kan du benytte disse på Linje 91 og 96 som kjøres av Vestfold kollektivtrafikk innen Buskerud. Skal du videre gjelder ordinære overgangsregler. Kundene skal vise gyldig valideringskvittering i tillegg til reisekortet. På VKT sine avganger er det voksentakst fra fylte 18 år.

Fant du det du lette etter?