Vi har takstsamarbeid med Brakar: 

Har du gyldige VKT produkter (gjelder alle VKT produkter bortsett fra Reisepenger) kan du benytte disse på Brakars linje 91 Berger - Drammen sykehus, linje 92 Svelvik – Mariås og linje 98 Tangen – Mariås - Berger. 
Har du reisekort med gyldig periode må du i tillegg til kortet vise gyldig valideringskvittering.  Denne får du av sjåfør på VKT buss om du spør. Valideringskvitteringen viser dato for gyldighet. 

Overgang Drammensonen
Det gis fri overgang i 45 minutter til alle linjer innenfor sone Drammen. Kunden må ha gyldig billett/reisekort med gyldig kvittering.

VKT Ung gjelder til og med sone Lier. Ved videre reise til tilstøtende soner betales ordinær takst fratrukket takstgruppe 1 hos Brakar. 

 

Skoleelever fra Svelvik til Sande videregående:

Videregående elever som bor i Svelvik som går på Sande videregående skole som reiser med Linje 93/skolebusser mellom Svelvik og Sande vgs. kan kjøpe Vestfoldprodukter. Disse produktene vil også kunne benyttes til overgang på Brakars busser i Drammensonen og i Svelviksonen innenfor 45 minutter. Reiser du med reisekort må de vise gyldig valideringskvittering som viser gyldigheten på perioden. 

VKT anbefaler elevene som går på Sande videregående og benytter buss frem og tilbake til skolen om å kjøpe Vestfoldkort Ung. Dette gjelder for alle i alderen 6 til 19 år. Med Vestfoldkort Ung kan de reise ubegrenset på lokalbusser som kjøres i regi av Vestfold kollektivtrafikk samt kunne benytte dette på overgang til Brakar Linje 91 til Drammen, Linje 98 Tangen – Mariås - Berger og Linje 92 til Mariås.

Har du skolekort fra Brakar og går på Sande vgs? Da kan du reise med Linje 93 og 96 på reiser til og fra skolen til ordinær skolestart og skoleslutt. Vis kortet til sjåfør ved påstigning.


Har du Brakar produkter?

Har du gyldige Brakar produkter (gjelder alle kjøpte Brakar produkter bortsett fra Verdikort/reisepenger) så kan du benytte dette på reiser med VKT linje 93 Svelvik - Sande og Linje 96 Selvik skole – Sande – Drammen sykehus. Har du reisekort fra Brakar må du ha med gyldig valideringskvittering som viser gyldighet på perioden. 

Brakar hjemmeside