Har du mistet mobilen eller ditt reisekort? Her finner du informasjon om hvordan du får overført billetten din til ny mobil eller nytt reisekort.

Husk at du må betale 100 kroner i gebyr per ekspedisjon dersom du har mistet reisekortet eller skal avslutte et reisekort. Vi refunderer ikke selve reisekortet, kun billetten du har i kortet.