Overgang

Med overgang menes bytte fra/til lokalbuss for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 60 minutter + 30 minutter pr sone det betales for.

Hele reisen skal betales ved reisens start.

Må du bytte buss, må du på neste buss opplyse sjåføren om overgang og vise billett.


Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet. Dette gjelder også ved overgang til ny buss.

Skal du reise videre innen sonen du har betalt til så kan billetten benyttes innen gyldigheten for billetten. Skal du reise videre ut av ankomstsonen må du kjøpe ny billett.

 

 

Kjøper du et av VKT sine billettprodukter for å reise med Linje 96 til Drammen kan du reise gratis videre på bylinjene i Drammen (Gule bybusser Linje 3-25) innen 45 minutter. Dette gjelder alle billettprodukter fra Vestfold (enkeltbilletter, 24-timersbilletter, verdikort, Vestfoldkort og alle produkter på VKT Mobilbillett). Kundene skal vise valideringskvittering i tillegg til reisekortet. 

Har du kjøpt et av Brakar sine produkter (enkeltbillett, ungdomsbillett, reisepenger, periodebilletter og alle produkter på appen Brakarbillett) kan du benytte disse på Linje 93 og 96 som kjøres av Vestfold kollektivtrafikk innen Viken. Skal du videre gjelder ordinære overgangsregler. Kundene skal vise valideringskvittering i tillegg til reisekortet. På VKT sine avganger er det voksentakst fra fylte 18 år.