Skallevold, Kaldnes, Borgheim, Tolvsrød, Ringshaug, Tønsberg,

Endringer Linje 116 fra 10. desember

Gyldig fra: 10.12.2018 Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: 116,

Linje 116 splittes i to varianter for å slippe «ringen» på Skallevold. Det betyr at mange slipper omveien rundt Skallevold til eller fra byen.

Linje 116A og Linje 116B
Linje 116A
vil betjene strekningen Borgheim – Kaldnes – Tolvsrød - Tønsberg – Rønningveien – Skallevold.
Linje 116B vil betjene strekningen Kaldnes – Tønsberg – Tolvsrød – Ringshaugveien – Skallevold.
Begge variantene kjøres hvert 20. minutt på hverdager.


Styrkning på fellesstrekning
På fellesstrekningen Kaldnes – Tønsberg – Tolvsrød – Gårdbøkrysset og til Skallevold vil tilbudet bli styrket med buss hvert 10. minutt på hverdager (hvert 15. minutt før 10. desember 2018). På kveldstid vil det gå buss hvert 30. minutt (hver time før 10. desember 2018). Tilbudet på dagtid lørdager styrkes med avganger hvert 15. minutt (30. minutt før 10. oktober 2018), og på kveldstid lørdag vil det gå to avganger i timen (hver time før 10. desember). På søndager økes tilbudet med timesavganger mot annenhver time i dagens tilbud. Linje 116 fikk i oktober ny trase forbi Sykehuset i Tønsberg og vil fortsatt betjene Tønsberg sykehuset. 

Holdeplasser som ikke vil bli betjent fra 10. desember: Solli, Solligrenda og Granborgveien. 

Les mer om endringen på Linje 116 fra 10. desember 2018

Rutehefte Linje 116 fra 10. desember 2018