Nykirke,

Varslet traseendring Linje 02 Nykirke trekkes tilbake

Gyldig fra: 27.10.2020 (15:37) Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: 02,

Vi ønsker å sikre at endringene som gjøres i forbindelse med traseendringer er basert på fakta, og vi ser at det i forbindelse med den foreslåtte endringen på Linje 02 på Nykirke har tilkommet nye opplysninger som må vurderes.   Vi vil derfor bruke litt tid for å sikre at den endelig beslutningen som tas blir den riktige. Vi vil i denne prosessen samarbeide med Horten kommune.

Vi takker for engasjementet rundt saken.

Linje 02 vil derfor inntil videre betjene Skaaneveien og holdeplassen Nykirke som den gjør i dag.

Buss i kart løsningen, informasjon på skjermene og oppropet i bussene vil i en tid fremover kunne vise/opplyse feil, men dette vil bli rettet opp så raskt som mulig.

 

Fant du det du lette etter?