Godta betingelser

Til den som søker om skoleskyss i den videregående skole

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 

Søknaden om skyss ihht. Opplæringslovens § 7-1 og 7-3 saksbehandles av Vestfold kollektivtrafikk (Heretter forkortet til VKT) som utfører skoleskyss på vegne av Vestfold fylkeskommune.

Søknadsopplysningene samles inn og behandles med hjemmel i lov. Jf. Opplærings. §§ 7-1 og 7-3, og Personopplysningsloven.

For at VKT skal kunne behandle din søknad må du samtykke til at VKT kan lagre og forvalte de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre om du har rett til gratis skyss eller ikke.

Følgende personopplysninger er nødvendig for å avgjøre dette:

  • Navn
  • Fødselsnummer
  • Adresser
  • Evt. helseopplysninger som begrunner søknaden din
  • Mobilnummer

Gjennom å søke på skoleskyss i Vestfold samtykker du til at vi kan lagre og behandle disse opplysningene.

Opplysningene kan ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne informasjonen. Dine personopplysninger vil ikke bli delt med tredjepart uten ditt samtykke eller at hjemmel i lov krever at VKT utleverer dem til offentlige myndigheter.

Opplysningene brukes som grunnlagsinformasjon i avgjørelsen av om du har rett til gratis skoleskyss, slik Opplæringsloven beskriver i §§ 7-1 og 7-3.

Søknaden og saksbehandlingen av den gjøres elektronisk og er sikret datateknisk via sikker brukerautentisering for at uvedkommende ikke skal kunne skaffe seg tilgang til dem.

Du kan be om innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg. Dersom noen av opplysningene er feilaktige kan du kreve dem rettet, evt. slettet.

Videre vil opplysningene rutinemessig bli slettet når du ikke lenger har rett til gratis skoleskyss, eller dersom du trekker din søknad etter at den er sendt inn.

Helseopplysninger som er lagret om deg er kun tilgjengelig for de saksbehandlere som er involvert i behandlingen av søknaden din i VKT. Øvrige personopplysninger er av administrative grunner også tilgjengelige for Servicesenteret.

Det hentes ikke inn personopplysninger om deg fra andre parter.

  

Fant du det du lette etter?