For elever i videregående skole

Er du elev på videregående skole og har rett på fri skyss så må du søke om skyss direkte i vår portal MinSkyss.

Søk på Skoleskyss i dag! 

Søk via MinSkyss

Brukerveiledning for MinSkyss (pdf)

Allerede søkt? 

Sjekk status på din søknad her

Har du rett på gratis skoleskyss? 

  • Bor du øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen, har du i utgangspunktet ikke rett på gratis skoleskyss. Fylkesmannen i Vestfold har etter søknad fra tidligere Vestfold fylkeskommune gitt dispensasjon til å fravike elevens skyssrett etter Opplæringslova for elever bosatt i disse områdene. Bor du i dette området kan du likevel ha skyssrett dersom gangavstand mellom hjem-nærmeste holdeplass er over 3 km

  • Vi anbefaler elevene som ikke har rett på gratis skyss til å benytte Vestfoldkort Ung. Dette produktet kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier. Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

  • Elever som bor andre steder i Vestfold og har mer enn 6 km mellom hjem og skole, har skyssrett - rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. ​Skyssen organiseres som ordinær skoleskyss med buss, og ved manglende busstilbud vil eleven få tilbud om skyssgodtgjørelse eller alternativ transport dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune gir tilbud om det. Søk om skoleskyss direkte i vår portal MinSkyss. Vær tidlig ute og registrer søknaden så snart skoleplassen er bekreftet.

Behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag?

Da er det skolen som søker om skolekyss for deg. Se mer informasjon under Skoleskyss – medisinsk begrunnet

Behandlingstid

Det må påregnes noe tid til Vestfold og Telemark fylkeskommune sin søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort.

De som har skolekort fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Andre kan hente nytt skolekort på skolens kontor.

Flytter du eller bytter du skole?

Elever som flytter eller bytter skole, har plikt til å melde fra til skole eller Vestfold og Telemark fylkeskommune umiddelbart. Blir ny distanse mellom hjem-skole under 6 km, bortfaller skyssretten. Elever som på grunn av feilaktige opplysninger får innvilget gratis skoleskyss kan få krav om tilbakebetaling.

Delt bosted?

Elever som bor delvis hos begge foreldrene, kan ha skyssrett fra begge adresser. Se mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

Har du ikke rett til fri skyss?

Vi anbefaler elever som ikke har rett på gratis skyss til å benytte Vestfoldkort Ung. Dette produktet kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier. Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

Vestfoldkort Ungdom kan kjøpes i appen VKT Mobilbillett eller du kan fylle opp et reisekort. Ønsker du reisekort så kan du kjøpe dette på salgskontor og på bussene. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til perioden. Når du skal fylle opp reisekortet neste gang kan du gjøre dette på våre salgskontor, i vår nettbutikk og på bussene.  Mer info og priser på Vestfoldkort finner du her

Folkeregistrert adresse i et annet fylke

Du må inntil videre søke om skoleskyss til det gamle fylket hvor du er folkeregistrert. 

Utvidet ungdomsrett? 

Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

Last ned: 

Retningslinjer for skoleskyss (PDF) 
Skoleskyssregler (PDF) 
Helseerklæring (PDF) 
Foreldrebekreftelse - delt bosted (PDF) 
Reiseregning Privatskyss (Excel) 

Fant du det du lette etter?