For elever i videregående skole

Er du elev på videregående skole og har rett på fri skyss så må du søke om skyss direkte i vår portal MinSkyss.

Vi oppfordrer til at så mange som mulig går eller sykler når skolene skal i gang til høsten. Det er fortsatt en anbefaling fra nasjonalt hold om å kun bruke kollektivtrafikk om man må. 

Skoleskyss går som normalt til ordinære start og sluttider. 
Påstigning via fordør og registrering av skolekort og billetter gjøres på de fleste busser f.o.m. 3. august. Mer info her

Har du spørsmål om tilrettelagt skyss? Ta kontakt med skolen. Søk på Skoleskyss her! 

Søk via MinSkyss

Brukerveiledning for MinSkyss (pdf)

Allerede søkt? 

Sjekk status på din søknad her


Har du rett på gratis skoleskyss? 

  • Bor du øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen, har du i utgangspunktet ikke rett på gratis skoleskyss. Fylkesmannen i Vestfold har etter søknad fra tidligere Vestfold fylkeskommune gitt dispensasjon til å fravike elevens skyssrett etter Opplæringslova for elever bosatt i disse områdene. Bor du i dette området kan du likevel ha skyssrett dersom gangavstand mellom hjem-nærmeste holdeplass er over 3 km

  • Vi anbefaler elevene som ikke har rett på gratis skyss til å benytte Vestfoldkort Ung. Dette produktet kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier. Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

  • Elever som bor andre steder i Vestfold og har mer enn 6 km mellom hjem og skole, har skyssrett - rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. ​Skyssen organiseres som ordinær skoleskyss med buss, og ved manglende busstilbud vil eleven få tilbud om skyssgodtgjørelse eller alternativ transport. Søk om skoleskyss direkte i vår portal MinSkyss. Vær tidlig ute og registrer søknaden så snart skoleplassen er bekreftet.

Behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag?

Da er det skolen som søker om skoleskyss for deg. Se mer informasjon under  Skoleskyss – medisinsk begrunnet

Behandlingstid

Det må påregnes noe tid til Vestfold og Telemark fylkeskommune sin søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort.

De som har skolekort fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Andre kan hente nytt skolekort på skolens kontor.

Delt bosted?

Elever som bor delvis hos begge foreldrene, kan ha skyssrett fra begge adresser. Se mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

Har du ikke rett til fri skyss?

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe Vestfoldkort Ung. 

Vestfoldkort Ung kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier.

Vestfoldkort Ung kan kjøpes i appen VKT Mobilbillett. Dersom du heller ønsker ordinært reisekort kan du kjøpe dette på et av våre salgskontor eller på bussene. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til perioden. Når du skal fylle opp reisekortet neste gang kan du gjøre dette i vår  nettbutikk,  på bussen eller på et av våre salgskontor.  Mer info og priser om Vestfoldkort Ung finner du her

Folkeregistrert adresse i et annet fylke eller i gamle Telemark fylke

Du må inntil videre søke om skoleskyss til det gamle fylket hvor du er folkeregistrert. Er du bosatt i tidligere Telemark fylkeskommune, skal du søke om skoleskyss via farteskyss på www.farte.no.no/skoleskyss.

Utvidet ungdomsrett? 

Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

Last ned: 

Retningslinjer for skoleskyss (PDF) gjelder for skoleåret 2020-2021
Skoleskyssregler (PDF) 
Helseerklæring (PDF) 
Foreldrebekreftelse (BOKMÅL) - delt bosted (PDF) 
Grunngjeving frå foreldre (NYNORSK) - delt bustad (PDF)
Nye retningslinjer for skoleskyss (PDF) gjeldene fra skoleåret 2021/2022

Fant du det du lette etter?