Skoleskyss

Denne nettsiden gjelder kun for skoleskyss i Vestfold. Vi jobber med en felles nettside og felles system for skoleskyss i Vestfold og Telemark. Du må inntil videre søke om skoleskyss til det gamle fylket hvor eleven er folkeregistrert. Du finner søknad og mer informasjon om skoleskyss i Telemark på www.farte.no/skoleskyss.

I denne perioden er vi avhengige av at alle – både skole, elever og foresatte gjør det de kan for at færrest mulig av eleven reiser kollektiv. Dette er svært viktig for at vi skal kunne ha nok kapasitet til de som må reise med bussen. Det er derfor ønskelig at foresatte bidrar med transport av sine barn til og fra skolen for de som bor utenfor gå- og sykkelavstand og som har mulighet til dette. Det er viktig å vise hensyn og følge gjeldene retningslinjer til enhver tid.

Våre retningslinjer for skoleskyss og smittevern finner dere her (Oppdatert 26. mars.)

Har du spørsmål om tilrettelagt skyss? Ta kontakt med skolen. 

Ofte stilte spørsmål og svar:
 • Grunnskole: mer info finner du her

   

  Videregående skole: Mer info finner du her

 • Du kan blant annet gå, sykle eller ta bussen. Om du ønsker å ta bussen så anbefaler vi våre rabatterte periodekort, Vestfoldkortet.
  Vestfoldkortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.  

  Du får kjøpt Vestfoldkort i appen VKT Mobilbillett, på våre salgskontor og på bussene.

  Ved førstegangsutstedelse av reisekortet tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Du kan også fylle opp igjen reisekortet i vår nettbutikk.  

  Oversikt og priser finner du her

 • Våre skoleruter lages det ikke egne rutetabeller på, men du finner til enhver tid oppdaterte skoleruter i vår reiseplanlegger. Alle skoleruter er åpne ruter. Det betyr at alle kan benytte disse rutene.

 • For elever på videregående skole:
  Elever som flytter eller bytter skole, har plikt til å melde fra til skole eller VKT umiddelbart. Blir ny distanse mellom hjem-skole under 6 km, bortfaller skyssretten. Elever som på grunn av feilaktige opplysninger får innvilget gratis skoleskyss kan få krav om tilbakebetaling.

  For elever i grunnskolen: 
  Ta kontakt med skolen. 

Flere spørsmål og svar