Skoleskyss

Her finner du som er elev eller foresatt informasjon om hvordan skoleskyss og tilrettelagt/medisinsk betinget skyss fungerer i Vestfold.
Ofte stilte spørsmål og svar:
 • Videregående skole: 

  • Bor du øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen, har du i utgangspunktet ikke rett på gratis skoleskyss. Fylkesmannen i Vestfold har etter søknad fra Vestfold fylkeskommune gitt dispensasjon til å fravike elevens skyssrett etter Opplæringsloven for elever bosatt i disse områdene. Bor du i dette området kan du likevel ha skyssrett dersom gangavstand mellom hjem-nærmeste holdeplass er over 3 km. 

   Vi anbefaler elevene som ikke har rett på gratis skyss til å benytte våre Vestfoldkort Ung. Disse produktene kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktene er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier. Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rb.st.    
    
  • Elever som bor andre steder i Vestfold og har mer enn 6 km. mellom hjem og skole, har skyssrett - det vil si rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. ​Skyssen organiseres som ordinær skoleskyss med buss og ved manglende busstilbud vil eleven få tilbud om skyssgodtgjørelse eller alternativ transport dersom VKT gir tilbud om det. Søk om skoleskyss direkte i vår portal MinSkyss. Vær tidlig ute og registrer søknaden så snart skoleplassen er bekreftet.

  Grunnskole: 

  Det som avgjør om eleven får gratis skoleskyss på grunnskolen er: 

  • Eleven bor mer enn 4 km. fra skolen (2 km. i 1.klasse)
  • Eleven må reise med båt
  • Eleven har behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag
  • Eleven har kommunalt vedtak om skoleskyss til annen skole enn nærskolen eller pga. farlig skolevei. 
 • Du kan blant annet gå, sykle eller ta bussen. Om du ønsker å ta bussen så anbefaler vi våre rabatterte periodekort, Vestfoldkortet.
  Vestfoldkortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.  

  Du får kjøpt Vestfoldkort i appen VKT Mobilbillett, på våre salgskontor og på bussene.

  Ved førstegangsutstedelse av reisekortet tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Du kan også fylle opp igjen reisekortet i vår nettbutikk.  

  Oversikt og priser finner du her

 • Våre skoleruter lages det ikke egne rutetabeller på, men du finner til enhver tid oppdaterte skoleruter i vår reiseplanlegger. Alle skoleruter er åpne ruter. Det betyr at alle kan benytte disse rutene.

 • For elever på videregående skole:
  Elever som flytter eller bytter skole, har plikt til å melde fra til skole eller VKT umiddelbart. Blir ny distanse mellom hjem-skole under 6 km, bortfaller skyssretten. Elever som på grunn av feilaktige opplysninger får innvilget gratis skoleskyss kan få krav om tilbakebetaling.

  For elever i grunnskolen: 
  Ta kontakt med skolen. 

Flere spørsmål og svar