Skoleskyss for elever i grunnskolen

Hva avgjør om eleven får gratis skoleskyss:

  • Eleven bor mer enn 4 km fra skolen (2 km i 1.klasse)
  • Eleven må reise med båt
  • Eleven har behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag
  • Eleven har kommunalt vedtak om skoleskyss til annen skole enn nærskolen eller pga. farlig skolevei. 

Hvordan søke?

Skolen registrerer alle søknader om skoleskyss, så derfor må du kontakte skolen. Søknadene sendes videre til Vestfold og Telemark fylkeskommune som skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø. 

Skoleskyssen gjennomføres i hovedsak med ordinær kollektivtransport og skolebusser. I tillegg organiserer Vestfold og Telemark fylkeskommune skoleskyss med minibuss/taxi, der hvor det mangler busstilbud eller som følge av dokumentert særskilt skyssbehov for den enkelte elev. Denne transporten er også å betrakte som ordinær skoleskyss i rute, hvor flere elever samkjøres.

Skoleskyssen skal organiseres i samråd med kommunene.

Rettigheter

Elevenes rettigheter til gratis skoleskyss – skyssrett - er regulert i regelverk og retningslinjer slik det er beskrevet under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

Behandlingstid

Det må påregnes noe tid til Vestfold og Telemark fylkeskommune søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort.

De som har skolekort fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Andre kan hente nytt skolekort på skolens kontor.

Klage på avslag

Klagefristen er 3 uker – mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Ikke rett på gratis skoleskyss? 

Da anbefaler vi elevene til å benytte våre Vestfoldkort. Dette er produkter som er godt rabattert og som også kan benyttes på fritidsreiser og i ferier. Du får kjøpt produktene på våre salgskontor og på bussene. De er også tilgjengelige i appen VKT Mobilbillett.  Vår nettbutikk kan også benyttes dersom du har et reisekort.

Vennetur

Fra og med 25.02.2019 kan alle elever med tilrettelagt skoleskyss ha med seg venner til eller hjem fra skolen, hvis det er tilgjengelige seter i minibussen/taxien. Dette er en prøveordning ut skoleåret 2019/2020. Det er skolen som skal bestille dette fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Mer informasjon om praktisering av ordningen finner du her: Vennetur; rammer og rutiner. 

Last ned: 

Retningslinjer for skoleskyss (PDF) 
Skoleskyssregler (PDF) 
Informasjonsbrosjyre Skoleskyss grunnskole (PDF) 
Helseerklæring (PDF) 
Foreldrebekreftelse - delt bosted (PDF) 
Reiseregning Privatskyss (Excel) 
Vennetur, rammer og rutiner (PDF)
Samtykkeskjema for Vennetur (PDF)

 

Fant du det du lette etter?