Skoleskyss for elever i grunnskolen

Vi oppfordrer til at så mange som mulig går eller sykler. Det er fortsatt en anbefaling fra nasjonalt hold om å kun bruke kollektivtrafikk om man må. 

Skoleskyss går som normalt til ordinære start og sluttider. 
Påstigning via fordør og registrering av skolekort og billetter gjøres på de fleste busser f.o.m. 3. august. Mer info her

Har du spørsmål om tilrettelagt skyss? Ta kontakt med skolen. 

 

Hva avgjør om eleven får gratis skoleskyss:

  • Eleven bor mer enn 4 km fra skolen (2 km i 1.klasse)
  • Eleven må reise med båt
  • Eleven har behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag
  • Eleven har kommunalt vedtak om skoleskyss til annen skole enn nærskolen eller pga. farlig skolevei. 

Hvordan søke?

Skolen registrerer alle søknader om skoleskyss, så derfor må det tas kontakt med skolen. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen som skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø. 

Skoleskyssen gjennomføres i hovedsak med ordinær kollektivtransport og skolebusser. I tillegg organiserer fylkeskommunen skoleskyss med minibuss/taxi, der hvor det mangler busstilbud eller som følge av dokumentert særskilt skyssbehov for den enkelte elev. Denne transporten er også å betrakte som ordinær skoleskyss i rute, hvor flere elever samkjøres.

Skoleskyssen skal organiseres i samråd med kommunene.

Rettigheter

Elevenes rettigheter til gratis skoleskyss – skyssrett - er regulert i regelverk og retningslinjer slik det er beskrevet under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

Behandlingstid

Det må påregnes noe tid til fylkeskommunens søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort for buss.

De som har skolekort for buss fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent. De som får skolekort for første gang, kan hente nytt skolekort for buss på skolens kontor.

Klage på avslag

Klagefristen er 3 uker – mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang

Ikke rett på gratis skoleskyss? 

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe Vestfoldkort Ung. 

Vestfoldkort Ung kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier.

Vestfoldkort Ung kan kjøpes i appen VKT Mobilbillett. Dersom det heller ønskes ordinært reisekort kan det kjøpes på et av våre salgskontor eller på bussene. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til perioden. Når reisekortet skal fylles opp neste gang kan det gjøres i vår  nettbutikk,  på bussen eller på et av våre salgskontor.  Mer info og priser om Vestfoldkort Ung, se her.

Vennetur

Fra og med 25.02.2019 kan alle elever med tilrettelagt skoleskyss ha med venner til eller hjem fra skolen, hvis det er tilgjengelige seter i minibussen/taxien. Det er skolen som skal bestille vennetur fra fylkeskommunen og turen bør bestilles 1-2 dager i forkant. 

Mer informasjon om praktisering av ordningen finner du her: Vennetur; rammer og rutiner. 

Last ned: 

Retningslinjer for skoleskyss (PDF) 
Skoleskyssregler (PDF) 
Informasjonsbrosjyre Skoleskyss grunnskole (PDF) 
Helseerklæring (PDF) 
Foreldrebekreftelse (BOKMÅL) - delt bosted (PDF) 
Grunngjeving frå foreldre (NYNORSK) - delt bustad (PDF)
Vennetur, rammer og rutiner (PDF)
Samtykkeskjema for Vennetur (PDF)
Nye retningslinjer for skoleskyss (PDF) gjeldene fra skoleåret 2021/2022

 

Fant du det du lette etter?