Rapporter

Her finner du våre årsrapporter, trafikkplaner og vår strategiplan.

Strategiplan 2018 - 2023
Denne strategiplanen skal bidra til økt langsiktighet i satsningen på kollektivtilbudet i Vestfold og legge rammene for å utføre vårt samfunnsoppdrag. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidra til å redusere klimautslippene. 

Klikk på linkene under for å laste ned trafikkplanene i PDF format. 

Trafikkplan Horten 2019 - 2025
Trafikkplanens markedsområde defineres som Horten kommune. Området utgjør et naturlig geografisk marked, men vi tar også i betraktning den betydelige pendlingen mellom Vestfoldbyene, og inn/ut av fylket. Rapporten er utarbeidet i 2019 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.

Trafikkplan Sandefjord 2019 - 2025
Trafikkplanens markedsområde defineres som Sandefjord kommune, med utgangspunkt i nye kommunegrenser fra 1.1.2017 (med Andebu og Stokke). Området utgjør et naturlig geografisk marked, men vi tar også i betraktning den betydelige pendlingen mellom Vestfoldbyene, og inn/ut av fylket. Rapporten er utarbeidet i 2019 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.
 
Trafikkplan Holmestrand og Sande 2018 - 2025
Trafikkplanenes markedsområdet er Holmestrand og Sande kommuner, med utgangspunkt i dagens kommunestruktur.  Målet med trafikkplanen er å etablere et beslutningsgrunnlag for utvikling av rutetilbudet i Holmestrand og Sande. Rapporten er utarbeidet i 2018 av VKT i samarbeid med Strategisk Ruteplan A/S.

Trafikkplan Larvik 2017 - 2023
Trafikkplanens markedsområde er grovt definert som Larvik kommune. I analysene har man valgt å rette fokus mot trafikken i byene og tettbygde strøk. Rapporten foreslår et kollektivtilbud som skal dekke markedsbehovene i Larvik på kort og lang sikt. Rapporten er utarbeidet i 2017 av VKT i samarbeid med Strategis Ruteplan A/S.

Trafikkplan Tønsberg 2018 - 2025
Beskriver et styrket rutetilbud i Tønsberg-regionen som an møte framtidens utfordringer. Rapporten er utarbeidet som en trafikkplan med gjennomgang av dagens tilbud, med forslag til forbedringer. Planen inneholder også tiltak som kan realiseres raskt, uavhengig av avklaringer i Bypakke Tønsberg-regionen. Rapporten ble ferdigstilt i mars 2018. Planen er utarbeidet av Ruteplan AS. 

Gatebruksplan for sentrum Tønsberg
Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen. Planen har status som prinsipplan og legger føringer for gatebruk og trafikksystem i Tønsberg sentrum. En prinsipplan er ikke juridisk bindende, men gatebruksplanen har sin juridiske forankring i Tønsberg kommunens Byplan under §2.2 og § 3.3.1. 

Framtidige kollektivløsninger i Tønsberg
Beskriver dagens kollektivløsninger og utfordringer, overordnede føringer og forslag til hvordan mål om økt kollektivtransport best kan møtes. I rapporten framlegges bl.a. forslag til framtidig trasévalg gjennom Tønsberg sentrum og tiltak for å sikre at bussene kommer fram. Rapporten er utarbeidet i mai 2016 av Rambøll i samarbeid med VKT

Klikk på linkene under for å laste ned årsrapporter i PDF format. 
 

Årsrapport 2018 Last ned - PDF
Årsrapport 2017 Last ned - PDF
Årsrapport 2016 Last ned - PDF
Årsrapport 2015 Last ned - PDF
Årsrapport 2014 Last ned - PDF
Årsrapport 2013 Last ned - PDF
Årsrapport 2012 Last ned - PDF
Årsrapport 2011 Last ned - PDF
Årsrapport 2010 Last ned - PDF
Årsrapport 2009 Last ned - PDF
Årsrapport 2008 Last ned - PDF
Årsrapport 2007 Last ned - PDF
Årsrapport 2006 Last ned - PDF
Årsrapport 2005 Last ned - PDF
Årsrapport 2004 Last ned - PDF