MinSkyss

Er du elev på videregående skole og har rett på fri skyss så kan du søke om skyss direkte i vår portal MinSkyss.

Følgende elevgrupper har rett til fri skyss:

  • Elever som bor vest/nord for E18 med mer enn 6 km mellom skole og hjem. Elever i Sande kommune har ikke rett til fri skyss til videregående skole.
  • Elever bosatt øst/syd for E-18 som har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.   
  • Elever som på grunn av funksjonshemming og som ifølge legeerklæring har behov for skyss. Kontakt skolen som vil søke for deg. 
  • ​​Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.

 

Vi anbefaler at du benytter desktop for å opprette bruker samt søke skoleskyss i portalen MinSkyss. 

Brukerveiledning for MinSkyss finner du her: Brukerveiledning MinSkyss

 

Sjekk status på din søknad:

Logg inn på din bruker her:

Har du ikke rett til fri skyss?

I Vestfold kan du kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Dette kortet gjelder for ungdom i alderen 16 – 19 år og elever ved den videregående skolen med utvidet ungdomsrett. Kortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.  

Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene, på salgskontorene eller i vår nettbutikk. Ved førstegangsutstedelse tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Mer info og priser på Vestfoldkort finner du her

 

Behov for tilrettelagt skoleskyss? 

Kontakt skolen som vil søke om tilrettelagt skyss på vegne av deg. 

 

Klagemulighet

Etter Reglement for skyss av elever i videregående skoler, pkt 2.8, kan avslag påklages. Skriftlig klage sendes Vestfold Kollektivtrafikk AS innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.  
Klager som ikke blir tatt til følge vil bli avgjort av fylkeskommunens klageorgan.

Vestfold fylkeskommune har vedtatt reglement for skyss av elever i videregående skole. Fylkesmannen har etter delegasjon fra departementet, gitt Vestfold fylkeskommune dispensasjon fra regelen om fri skyss for deler av fylket. Denne dispensasjonen gjelder de som bor øst/syd for E-18 (den nye e-18) samt hele Sande kommune. Det vil si at elever som bor i disse områdene kun har rett til fri skyss dersom de har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.   

 

Har du spørsmål om skoleskyss?

Da kan du kontakte: