For elever i videregående skole

For elever i videregående skole

Er du elev på videregående skole og har rett på fri skyss så må du søke om skyss direkte i vår portal MinSkyss. Gjelder kun for elever som er bosatt i Vestfolddelen av fylket.

Skal du begynne på videregående til høsten?
Informasjon til 10. klassinger om skyss i videregående skole finner du her 

Søk på Skoleskyss for skoleåret 2021-2022 

Søk via MinSkyss

Brukerveiledning for MinSkyss (pdf)

Allerede søkt?

Logg inn på MinSkyss


Skoleskyss for skoleåret 2021-2022

Les mer her

 

Har du skolekort fra før?

De som har skolekort fra tidligere må ta vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Andre kan hente nytt skolekort på skolens kontor.

Har du rett på gratis skoleskyss?  

  • Elever som har mer enn 6 km mellom hjem og skole, har skyssrett - rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. ​ Avstanden måles langs korteste gangbare/farbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles. 
  • Elever med særlig farlig skolevei der skoleskyssen ikke kan utføres av ordinære bussruter der eleven kan kjøpe månedskort.

Søk om skoleskyss direkte i vår portal MinSkyss. Vær tidlig ute og registrer søknaden så snart skoleplassen er bekreftet.

Fylkeskommunen har ansvar for én reise til skolen og én reise hjem fra skolen pr dag, tilknyttet
skolens ordinære start- og sluttid. Skolens ordinære start- og sluttid er de tidspunkt flertallet av
skolens elever starter/slutter.

Skyssen organiseres som ordinær skoleskyss med buss, og ved manglende busstilbud kan eleven få tilbud om skyssgodtgjørelse på deler av strekningen.

Behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag?

Da er det skolen som søker om skoleskyss for deg. Se mer informasjon under  Skoleskyss – medisinsk begrunnet

Behandlingstid

Det må påregnes noe tid til Vestfold og Telemark fylkeskommune sin søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort.
Søker må akseptere saksbehandlingstid før vedtak om skoleskyss er klart. Fylkeskommunen benytter saksbehandlingstiden til å utrede saken og fatte vedtak.
Elev/foresatte må selv organisere og betale for eventuell skoleskyss i saksbehandlingstiden.
Det skal gis foreløpig svar dersom en søknad/henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned fra den er mottatt.

Skolekort

De som har skolekort fra tidligere må ta vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Andre kan hente nytt skolekort på skolens kontor.

Skolekortet er personlig, og skal ikke brukes av andre enn eleven. Kortet må medbringes hver dag og skal registreres på hver reise. Skolekortet virker på ordinære skoledager i henhold til forskrift til skolerute. Kortet er gyldig for en reise til skolen og en reise hjem fra skolen pr skoledag. Skolekortet er fylkeskommunens eiendom.Elev/foresatte må betale erstatningsgebyr for mistet eller ødelagt skolekort.

Delt bosted?

Elever som bor delvis hos begge foreldrene, kan ha skyssrett fra begge adresser. Se mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.


Har du ikke rett til fri skyss?

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe periodebillett Ung. 

Periodebillett Ung kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier.

Periodebillett Ung kan kjøpes i appen VKT Mobilbillett. Dersom du heller ønsker ordinært reisekort kan du kjøpe dette på vårt kundesenter på Tønsberg rb.st eller et av våre salgskontor eller på bussene. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til periodebilletten. Når du skal fylle opp reisekortet neste gang kan du gjøre dette i vår  nettbutikk,  på bussen eller ta turen innom kundesenter eller salgskontor

 

Folkeregistrert adresse i et annet fylke eller i gamle Telemark fylke

Du må inntil videre søke om skoleskyss til det gamle fylket hvor du er folkeregistrert. Er du bosatt i tidligere Telemark fylkeskommune, skal du søke om skoleskyss via farteskyss på www.farte.no.no/skoleskyss.

Utvidet ungdomsrett?

Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

Nytt regelverk og nye retningslinjer for Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022

Det er vedtatt nytt felles regelverk og retningslinjer for skoleskyss i Vestfold og Telemark.
Dette gjelder fra og med skoleåret 2021/2022, og legges til grunn ved behandling av søknader om skoleskyss for skoleåret 2021/2022. 

Last ned: