Søk på Skoleskyss for skoleåret 2024-2025

 

SØK HER

Brukerveiledning for MinSkyss (pdf)

Når du har søkt om skoleskyss med buss for skoleåret 2024/2025, og fått godkjent søknaden, Ligger ditt vedtak med mer informasjon og evt. klagerett Her


Er du bosatt i et annet fylke enn Vestfold fylke, må du søke i ditt hjemfylke

Videregående elever må bo over 6 km fra skolen for å ha rett til skoleskyss (med unntak for funksjonshemmede elever).

Avstanden måles langs korteste gangbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles. 

Da er det skolen som søker om skoleskyss for deg. Se mer informasjon under  Skoleskyss – medisinsk begrunnet

Elever med rett til skoleskyss kan ha rett til skyssgodtgjørelse (privatskyss). Det innvilges ikke skyssgodtgjørelse dersom eleven kan følge kollektivtilbudet.

Les mer om dette i våre retningslinjer.

For å motta kjøregodtgjørelse må elev ha godkjent vedtak om privatskyss. Skolen søker årlig på vegne av eleven, det er derfor viktig å ta kontakt med skolen i forkant av hvert skoleår om du/dere ønsker å søke.

I vedtaket eleven mottar når søknaden godkjennes ligger en liste med opplysninger fylkeskommunen må få tilbake. Dette er for å registrere vedkommende i fylkeskommunens reiseregningssystem Visma. Først når dette er registrert er du som mottaker klar til å logge inn og registrere kjørebok.

 

Du som mottaker av skyssgodtgjørelse kan registrere kjørebøker på to måter; via nettside eller via app.

Er du foresatt anbefaler vi nett-versjonen, da appen ikke har mulighet for passasjertillegg.

Brukerveiledning for Visma Expense (nettside)

Brukerveiledning for Visma Employee (app)

 

Utbetaling skyssgodtgjørelse:

Kjørebøker må være godkjent av fylkeskommunen innen 1. hver måned for å bli utbetalt den 12. i måneden, og før 21. hver måned for å bli utbetalt den 25. i måneden.

Det må påregnes noe saksbehandlingstid etter kjørebok er sendt inn.

 

Kjørebøker med feil vil bli avvist og returnert. Mottaker har selv ansvar for å følge med om kjørebøker godkjennes/avvises, og må selv rette opp feil og sende inn på nytt.  

 

Det er mottakers ansvar å melde fylkeskommunen omgående med endringer som påvirker utbetaling, eller at utbetaling skal stoppes. Endringer kan være:

  • Endrer adresse eller flytter på hybel
  • Endrer mobilnummer eller epostadresse
  • Endrer kontonummer
  • Slutter på skolen
  • Et lenger opphold i skyssen

 

Dersom eleven har fått vedtak om skyssgodtgjørelse på feil grunnlag, eller premissene i saken endrer seg, kan fylkeskommunen omgjøre vedtaket og inndra/endre på skyssen.

Dersom mottaker har fått feilutbetaling må det meldes inn og tilbakebetales.

Det må påregnes noe tid til Vestfold fylkeskommune sin søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort.

Søker må akseptere saksbehandlingstid før vedtak om skoleskyss er klart. Fylkeskommunen benytter saksbehandlingstiden til å utrede saken og fatte vedtak.

Elev/foresatte må selv organisere og betale for eventuell skoleskyss i saksbehandlingstiden.

Det skal gis foreløpig svar dersom en søknad/henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned fra den er mottatt.

Har du skolekort fra tidligere?  Ta vare på det!
Det blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Første gang du skal få skolekort?
Du kan hente nytt skolekort på skolens kontor få dager etter godkjent søknad.

Skolekortet er personlig, og skal ikke brukes av andre enn eleven. Kortet må medbringes hver dag og skal registreres på hver reise. Skolekortet virker på ordinære skoledager i henhold til forskrift til skolerute.
Kortet er gyldig for en reise til skolen og en reise hjem fra skolen pr skoledag.
Skolekortet er fylkeskommunens eiendom.
Elev/foresatte må betale erstatningsgebyr for mistet eller ødelagt skolekort.

Elever på videregående skole: Glemt/mistet skolekort
Eleven må ta kontakt med skolen samme dag for å bestille nytt skolekort. Eleven må betale for transporten inntil eleven mottar nytt skolekort.

LAST NED - Ting man bør vite om skolekort (pdf)

Elever som bor delvis hos begge foreldrene, kan ha skyssrett fra begge adresser.

Se mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe periodebillett Ung. 

Periodebillett Ung kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier.

Periodebillett Ung kan kjøpes i appen VKT Mobilbillett. Dersom du heller ønsker ordinært reisekort kan du kjøpe dette på vårt kundesenter på Tønsberg rb.st eller et av våre salgskontor eller på bussene. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til periodebilletten. Når du skal fylle opp reisekortet neste gang kan du gjøre dette i vår  nettbutikk,  på bussen eller ta turen innom kundesenter eller salgskontor

Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

Fant du det du lette etter?