For elever i videregående skole

Er du elev på videregående skole og har rett på fri skyss så må du søke om skyss direkte i vår portal MinSkyss.

Vi oppfordrer til at så mange som mulig går eller sykler når skolene skal i gang til høsten. Det er fortsatt en anbefaling fra nasjonalt hold om å kun bruke kollektivtrafikk om man må. 

Skoleskyss går som normalt til ordinære start og sluttider.


Har du spørsmål om tilrettelagt skyss? Ta kontakt med skolen. 

 

Endringer for skoleskyss for skoleåret 2021-2022. Les mer her


Skoleskyss fra skoleåret 2021-2022
Les mer herSøk på Skoleskyss her for skoleåret 2020-2021! 

Søk via MinSkyss

Brukerveiledning for MinSkyss (pdf)

Allerede søkt? 

Sjekk status på din søknad her


Har du rett på gratis skoleskyss?  (Gjelder skoleåret 2021/2022)

  • Elever som har mer enn 6 km mellom hjem og skole, har skyssrett - rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. ​ Avstanden måles langs korteste gangbare/farbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles. 

  • Skyssen organiseres som ordinær skoleskyss med buss, og ved manglende busstilbud kan eleven få tilbud om skyssgodtgjørelse på deler av strekningen.

  • Søk om skoleskyss direkte i vår portal MinSkyss. Vær tidlig ute og registrer søknaden så snart skoleplassen er bekreftet.

 

Behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag?

(Gjelder skoleåret 2020/2021)

Da er det skolen som søker om skoleskyss for deg. Se mer informasjon under  Skoleskyss – medisinsk begrunnet

Behandlingstid

(Gjelder skoleåret 2020/2021)

Det må påregnes noe tid til Vestfold og Telemark fylkeskommune sin søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort.

De som har skolekort fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Andre kan hente nytt skolekort på skolens kontor.

Delt bosted?

(Gjelder skoleåret 2020/2021)

Elever som bor delvis hos begge foreldrene, kan ha skyssrett fra begge adresser. Se mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

Har du ikke rett til fri skyss?

(Gjelder skoleåret 2020/2021)

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe periodebillett Ung. 

Periodebillett Ung kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier.

Periodebillett Ung kan kjøpes i appen VKT Mobilbillett. Dersom du heller ønsker ordinært reisekort kan du kjøpe dette på et av våre salgskontor eller på bussene. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til perioden. Når du skal fylle opp reisekortet neste gang kan du gjøre dette i vår  nettbutikk,  på bussen eller på et av våre salgskontor.  Mer info og priser om periodebillett Ung finner du her

 

Folkeregistrert adresse i et annet fylke eller i gamle Telemark fylke

Du må inntil videre søke om skoleskyss til det gamle fylket hvor du er folkeregistrert. Er du bosatt i tidligere Telemark fylkeskommune, skal du søke om skoleskyss via farteskyss på www.farte.no.no/skoleskyss.

Utvidet ungdomsrett?

(Gjelder skoleåret 2020/2021)

Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rutebilstasjon.

Nytt regelverk og nye retningslinjer for Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022

Det er vedtatt nytt felles regelverk og retningslinjer for skoleskyss i Vestfold og Telemark.
Dette gjelder fra og med skoleåret 2021/2022, og legges til grunn ved behandling av søknader om skoleskyss for skoleåret 2021/2022. 

Nye retningslinjer for skoleskyss (PDF) i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022
Nytt regelverk for skoleskyss (PDF) gjeldene fra skoleåret 2021/2022

Last ned: 

Retningslinjer for skoleskyss (PDF) gjelder for skoleåret 2020-2021
Skoleskyssregler (PDF) for skoleåret 2020-2021
Helseerklæring (PDF) 
Foreldrebekreftelse (BOKMÅL) - delt bosted (PDF) 
Grunngjeving frå foreldre (NYNORSK) - delt bustad (PDF)
Nye retningslinjer for skoleskyss (PDF) i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022
Nytt regelverk for skoleskyss (PDF) gjeldene fra skoleåret 2021/2022


Fant du det du lette etter?