Skoleskyss

Her finner du svaret på ofte stilte spørsmål om skoleskyss
 • Våre skoleruter lages det ikke egne rutetabeller på, men du finner til enhver tid oppdaterte skoleruter i vår reiseplanlegger. Alle skoleruter er åpne ruter. Det betyr at alle kan benytte disse rutene.

 • Videregående skole: 

  • Bor du øst/syd for E18 eller i Sande, inkludert områdene Galleberg og Klevjerhagen, har du i utgangspunktet ikke rett på gratis skoleskyss. Fylkesmannen i Vestfold har etter søknad fra Vestfold fylkeskommune gitt dispensasjon til å fravike elevens skyssrett etter Opplæringsloven for elever bosatt i disse områdene. Bor du i dette området kan du likevel ha skyssrett dersom gangavstand mellom hjem-nærmeste holdeplass er over 3 km. 

   Vi anbefaler elevene som ikke har rett på gratis skyss til å benytte våre Vestfoldkort Ung. Disse produktene kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktene er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier. Er du over 19 år og elev i videregående skole med utvidet ungdomsrett? Da kan du kjøpe et eget 30 dagers produkt på vårt kundesenter på Tønsberg rb.st.    
    
  • Elever som bor andre steder i Vestfold og har mer enn 6 km. mellom hjem og skole, har skyssrett - det vil si rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. ​Skyssen organiseres som ordinær skoleskyss med buss og ved manglende busstilbud vil eleven få tilbud om skyssgodtgjørelse eller alternativ transport dersom VKT gir tilbud om det. Søk om skoleskyss direkte i vår portal MinSkyss. Vær tidlig ute og registrer søknaden så snart skoleplassen er bekreftet.

  Grunnskole: 

  Det som avgjør om eleven får gratis skoleskyss på grunnskolen er: 

  • Eleven bor mer enn 4 km. fra skolen (2 km. i 1.klasse)
  • Eleven må reise med båt
  • Eleven har behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag
  • Eleven har kommunalt vedtak om skoleskyss til annen skole enn nærskolen eller pga. farlig skolevei. 
 • Du kan blant annet gå, sykle eller ta bussen. Om du ønsker å ta bussen så anbefaler vi våre rabatterte periodekort, Vestfoldkortet.
  Vestfoldkortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.  

  Du får kjøpt Vestfoldkort i appen VKT Mobilbillett, på våre salgskontor og på bussene.

  Ved førstegangsutstedelse av reisekortet tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Du kan også fylle opp igjen reisekortet i vår nettbutikk.  

  Oversikt og priser finner du her

 • For elever på videregående skole:
  Elever som flytter eller bytter skole, har plikt til å melde fra til skole eller VKT umiddelbart. Blir ny distanse mellom hjem-skole under 6 km, bortfaller skyssretten. Elever som på grunn av feilaktige opplysninger får innvilget gratis skoleskyss kan få krav om tilbakebetaling.

  For elever i grunnskolen: 
  Ta kontakt med skolen. 

 • Vedtak fattet av VKT om skyssrett/gratis skyss eller på skysstilbud/organiseringen er å anse som et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Dersom man har fått avslag på søknad om skyssrett eller er uenig i mottatt skysstilbud, kan vedtakene påklages innen 3 uker. 

  Skriftlig signert klage sendes til:
  Vestfold Kollektivtrafikk AS
  Postboks 8
  3101 TØNSBERG

  Vi gjør først en ny vurdering om vedtaket skal omgjøres.

  Dersom vi opprettholder sitt vedtak, oversender vi klagen til neste instans for endelig avgjørelse. For grunnskoleelever er Fylkesmannen endelig klageorgan og for videregående elever er fylkeskommunens klagenemnd endelig klageorgan.

 • Har du mistet skolekortet? Ta kontakt med skolen så vil de bestille et nytt for deg. 

Fant du det du lette etter?