Våre skoleruter lages det ikke egne rutetabeller på, men du finner til enhver tid oppdaterte skoleruter i vår reiseplanlegger. Alle skoleruter er åpne ruter. Det betyr at alle kan benytte disse rutene.

Grunnskole: mer info finner du her

Videregående skole: Mer info finner du her

Du kan blant annet gå, sykle eller ta bussen. Om du ønsker å ta bussen så anbefaler vi våre rabatterte periodekort, Vestfoldkortet.
Vestfoldkortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.  

Du får kjøpt Vestfoldkort i appen VKT Mobilbillett, på våre salgskontor og på bussene.

Ved førstegangsutstedelse av reisekortet tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Du kan også fylle opp igjen reisekortet i vår nettbutikk.

Oversikt og priser finner du her

For elever på videregående skole:
Elever som flytter eller bytter skole, har plikt til å melde fra til skole  umiddelbart. Blir ny distanse mellom hjem-skole under 6 km, bortfaller skyssretten. Elever som på grunn av feilaktige opplysninger får innvilget gratis skoleskyss kan få krav om tilbakebetaling.

For elever i grunnskolen: 
Ta kontakt med skolen. 

Ta kontakt med skolen som vil søke om skolekyss for deg.
Se mer informasjon under Skoleskyss – medisinsk begrunnet

Elever som bor delvis hos begge foreldrene, kan ha skyssrett fra begge adresser. Se mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang. 

Har du mistet skolekortet? Ta kontakt med skolen så vil de bestille et nytt for deg.