Generell informasjon om skoleskyss

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og for elever i den videregående skole i Vestfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.
 
Regelverk for skyss til grunnskolen og videregående skoler er vedtatt av fylkestinget. I tillegg kommer utfyllende retningslinjer, samt lokale bestemmelser for blant annet Ungdomskort. Retningslinjer er veiledende og godkjent av fylkesrådmenn i Telemark og Vestfold. §10 i opplæringsloven punkt 3 gir Fylkeskommunen anledning til å søke om dispensasjon fra reglene om fri skyss.

Skyss grunnskole
I henhold til Opplæringsloven kapittel 7 og 13, samt friskoleloven kapittel 3 er fylkeskommunen ansvarlig for å organisere grunnskoleskyssen.

Skyss videregående skole
I henhold til Opplæringsloven kapittel 7 og 13, og friskoleloven kapittel 3 med tilhørende forskrifter er fylkeskommunen ansvarlig for å organisere skoleskyssen. §10 i opplæringsloven, punkt 3 gir Fylkeskommunen anledning til å søke om dispensasjon fra reglene om fri skyss.

 

 


Last ned: